Yavuz Sultan Selim ağabeyi Korkud'u neden öldürttü? - Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim ağabeyi Korkud'u neden öldürttü?

Yavuz Sultan Selim ağabeyi Korkud’u neden öldürttü?

-

Tam  bu sırada Manisa’da bulunan kardeşi Korkud, şehzadelerin katli dolayısıyla huzursuz olmuş, kardeşinin kendisine verdiği sözü tutmayacağı zehabına kapılmıştı. Ayrıca Korkud’un da saltanat için harekete geçeceği yolunda birtakım dedikodular yayılmaya başlamıştı. Hatta Korkud bu sıralar kardeşine bir mektup yazarak ”nifak ehlinin” boş durmayıp aleyhinde birçok asılsız haberler uydurduklarını, bunlara inanılmaması lazım geldiğini, kendisinin sadakatle hizmet etmekte olduğunu ifade etmişti.

Bu bakımdan iktidarda gözünün olmadığını vurgularcasına kardeşiyle yaptığı anlaşmaya sadık kalmak istemiş, sık sık da onu kendi durumu hakkında bilgilendirmeyi ihmal etmemişti. Hatta yanındaki kapı halkının çokluğunu dahi izah etmek mecburiyeti hissetmiş, Manisa’da bulunmasının kendisi için tehlikeli olduğunu, Şehzade Ahmed’in tasallutundan korktuğunu yazmıştı. Ayrıca sancağının değiştirilmesini bile teklif etmişti.

Kaynakların naklettiğine göre kardeşinden şüphelenen Selim, Bursa’dayken ona taraftarlarının ağzından saltanata davet mektupları yazdırarak nasıl davranacağını anlamaya çalışmıştı. Bu uydurma mektupların onun içindeki saltanat aşkını alevlendirdiği, yapılan tekliflere olumlu cevaplar verdiği, bu sevdasını anlatan mektuplar yazdığı, bunları da uydurma mektupları getiren 1. Selim’in adamına teslim ettiği ifade edilir.

Dönemin kaynaklarına rast gelinmeyen bu bilginin doğruluğu şüphelidir.

Fatih Sultan Mehmed’in daha önce yaşanan ve devleti uçurumun eşiğine getiren saltanat kavgaları dolayısıyla, devleti hanedanın çok üstünde tutma anlayışı, 1. Selim ile birlikte şimdi yeni bir merhale kazanmış oluyordu.

Bursa’da beş şehzadenin ”nizam-ı alem” için ortadan kaldırılmasından sonra 1. Selim, yine herhangi bir tehdit oluşturma ihtimaline karşı, ağabeyi Korkud’un da bertarafına karar vermişti. Avlanmak bahanesiyle yanında 10.000 kişi olduğu halde süratle Manisa dolayına geldi. Korkud’u sarayında kuşattı. Fakat Korkud, yakın adamı Piyale ile birlikte gizlice kaçmayı başardı. Amacı daha önce yaptığı gibi Mısır’a iltica etmekti.

Selim kardeşini yakalayamayınca bir süre Manisa dolayında onu arattı, sonra geri döndü. Bu sırada Korkud’un zengin kütüphanesini de İstanbul’a taşıtmıştı. Ardından yolladığı adamlarla ağabeyinin izini buldurmaya çalıştı. Korkud, Tekeili yöresinde bir mağarada saklanırken yakalandı, Bursa’ ya götürülürken gelen bir emirle Eğrigöz kasabası yakınlarında boğularak öldürüldü (12 Mart 1513). Cenazesi Bursa’ya nekledilip Orhan Gazi türbesi’ne defnedildi.

Yavuz Sultan Selim

Mutlaka Okumalısınız

Hızır (as) Fatih Sultan Mehmed’in astırdığı Ayasofya’ da ki Altın Top’un altında neler yapıyor?

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed bu hadiseyi bildiğinden...

Şehitlerin hangisi en üstündür?

Ebu Ubeyde bin Cerrah şöyle anlatır: ''Peygamberimize:  ''Şehitlerin hangisi...
x