Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi, devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir keresinde, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona: - Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi, devletin selameti...

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi, devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir keresinde, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:

-

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi, devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir keresinde, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:

”Sen sır saklamasını bilir misin?” diye sormuş.

Vezir Yavuz’dan cevap alacağı ümidiyle:

”Evet Hünkarım, bilirim” dediğinde, Sultan Sultan Yavuz cevabı yapıştırmış:

”Ben de bilirim.”

Osmanlı’dan Hikayeler

İslam tarihi

Cebrail (as) varır ve der ki: -Ey cehennem! Cebbar-ı alem (Allah c.c.) seni istiyor. Cehennem bu sözü işitince titreyerek der ki: -Yoksa bana azap mı edecek? Cebbar-ı alem acaba beni ne için ister? Cebrail (a.s.) buyurur ki:

Raviler şöyle rivayet ederler ki ''Gelmiş geçmiş ve gelecek bütün ümmetler bir yere toplanırlar. Hak Teala emreder; Cebrail'e buyurur ki...
İslam tarihi

Hz Musa, Firavun’a: ”İman et, saltanatın sende kalacak” dedi. Firavun: ”Haman’a danışayım” diye cevap verdi. Haman ona şöyle dedi:

Vehb bin Münebbih şöyle der: Hz Musa, Firavun'a: ''İman et, saltanatın sende kalacak'' dedi. Firavun: ''Haman'a danışayım'' diye cevap verdi....
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Memlük Ordusunu El-Mukaddam Dağının etrafını dolaşarak nasıl bozguna uğrattı? – Mercidabık Savaşı’ndan sonra Memlük Devleti’nin başına geçen Tomanbay Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini de

28 Ağustos 1516'da Halep'e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri almıştır. Hama, Humus ve Şam aynı şekilde teslim...
İslam tarihi

Lokman Hekim’in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey

1-Namazda iken huzurda olduğumuzu muhafaza     .  2-İnsanlar arasında dili muhafaza. 3-Yemekte iken boğazı muhafaza. 4-Misafirlikte gözü muhafaza.(evin gelini,...
Moğol tarihi

Camuka’yı Cengiz Han’a teslim eden, Camuka’nın 5 adamını Cengiz Han neden öldürdü?

Kötü durumda, tüm umudunu yitirmiş bu son beş adamla Tanglu tepelerine sığınan Camuka ise yaşamını yalnızca çalıp çırparak sürdürüyordu. Yabani...
Osmanlı tarihi

Genç Osman’ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri nasıl öldürüyordu?

Hanedanın kanını dava etme bahanesiyle ayaklanmalar çıktı. Anadolu'daki kalelerde bulunan yeniçeriler öldürülmeye başlandı. Bunların en önde geleni olan Erzurum Beylerbeyi...
Selçuklu tarihi

Mevlana’nın aşk sözleri (Rubailer)

Ey yolcu aklını başına al, seferin nereye? Hangi diyara gitmek istiyorsun? Nereye gidersen git, sen bizim gönlümüzdesin... Denizden uzak düşmüş...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi’ye düğün bahanesiyle suikast yapmaya çalışan Bilecik tekfuru nasıl öldü? – Osman Gazi ise bir kısım dilaverini gündüzden kadın kıyafetine koyup tekfura:

Osman Gazi'nin her geçen gün bölgesinde güçlenmesi, bölgedeki bulunan tekfurları rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar Osman Gazi'yi bir an evvel öldürmek...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet ayakta; Kadı Efendi oturuyor ve mahkeme başlıyor. Fatih Sultan Mehmet’in, adamın arsasını zorla iktisab etmekten elinin kesilmesi konusunda karara varılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in eli kesilecek. Ama Osmanlı adaletinde…

İşte, Fatih Sultan Mehmet, işte İstanbul'da bir Rum; Fatih Sultan Mehmet talepte bulunuyor, diyor ki: ''Orada cami yapacağım, arazini bana...
İslam tarihi

Şeytan Bismillahirrahmanirrahim denilmeden başlanan yemeğe nasıl hulul eder?

Şeytan üzerine Allah'ın ismi anılmayan yemeğe hulul eder. O şu bedeviye geldi, hulul etmek istedi. Eline yapıştım. Bu cariyeye gelip...
Türk tarihi

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? – Ahmet Taşağıl

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? Atatürk'ün görüşlerine ve Ziya Gökalp gibi isimlere...
Osmanlı tarihi

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar kurup ateşe başladıklarını ve bu çok süratli ikmal karşısında Türk binbaşısının hayretler içinde kaldığını gören Amerikalı General:

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar...
Osmanlı tarihi

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ”Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir hadise zuhur edecek, gafil olmayınız.” dedi. Bu sözleri duyan herkesi…

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ''Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir...
İslam tarihi

Hz Davud ibadethanesinde oturmuş, Zebur okurken yerde sürünen kırmızı bir kurt görür ve içinden ”Acaba Allah’ın bu kurdu yaratmaktan muradı, ne ola ki!” diye düşünür. Bunun üzerine Allah’ın izni ile dile gelen kurt ona şöyle der:

Hz Davud ibadethanesinde oturmuş, Zebur okurken yerde sürünen kırmızı bir kurt görür ve içinden ''Acaba Allah'ın bu kurdu yaratmaktan muradı,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah’ın sevdiği kul nasıl anlaşılır?

Alllah bir kulunu sevdi mi yakarışını duymak için onu belaya maruz bırakır. Allah bir kulu sevdi mi, ona dünya işlerini...
Osmanlı tarihi

Şah İsmail Yavuz Sultan Selim’le alay etmek için mücevherle dolu bir sandık gönderir. Sandığı açarlar bakarlar ki…

Yavuz Sultan Selim zamanında, İran Şahı kıymetli mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderiyor Sultan Selim'e Sandık açılıyor.  İçinden çeşit çeşit...
İslam tarihi

Cinlerden kurtulmak için okunacak ayet

''Cibril bana gelip dedi ki: ''Cin'den bir ifrit sana hile düşünüyor. (Uyumak için) yatağına geldiğin zaman Ayet'el- Kürsi'yi oku.'' Ramuz...
İslam tarihi

Bir Yahudi, bir Hristiyan ve bir Müslüman birlikte yola çıkmışlardı. Bir konağa geldiler. Bir hayırsever onlara helva getirdi. Müslüman o gün oruçluydu, diğer ikisi de karınlarını iyice doyurdular. İftar vakti, Müslüman helvayı yemek istedi ama diğerleri tok oldukları için, helvayı ertesi güne bırakmayı önerdiler. Müslüman:

Bir Yahudi, bir Hristiyan ve bir Müslüman birlikte yola çıkmışlardı. Bir konağa geldiler. Bir hayırsever onlara helva getirdi. Müslüman o...
Dünya tarihi

Fransa Kralı Güzel Philippe, Tapınak Şövalyeleri’ni neden yaktı?

Haçlı seferleri 1096 yılından 1270 yılına kadar aralıklarla sürmüştür. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi, Latinlerin Kudüs hakimiyetine son vermiş, Hristiyan dünyasında...
İslam tarihi

Lokman, Hz Davud’un huzuruna girdi. Hz Davud o anda bir zırh örüyordu. Lokman daha önce bu sanatı görmüş değildi. Ondan gördüğü bu sanat onu şaşırttı ve Davud’a yaptığını sormak istediyse de hikmet onu bu sualden menetti. Dolayısıyla nefsini zaptedip sormadı. Hz Davud işini bitirince ayağa kalktı. Sonra zırhı giydi ve şöyle dedi:

Lokman Hekim'den rivayet edilen şu husustur: Lokman, Hz Davud'un huzuruna girdi. Hz Davud o anda bir zırh örüyordu. Lokman daha...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x