İslam tarihi

Gülistan ”Hırsızla arkadaşlık eden dervişlerin sonu” – Sabahtan akşama kadar bütün gün yol yürüdük. Gece olunca bir kale burcunun dibinde uyuduk. Derviş sandığımız hırsız, arkadan ibriğini alarak taharete gidiyorum, diye uzaklaştı. Meğerse

Osmanlı tarihi

Sultan 4. Murad’ın vefatı nasıl olmuştur?

İslam tarihi

”Hz İbrahim, insanları, evinde konuk ederdi. Bir gün konuk edecek adam aramaya çıktı, fakat hiçbir kimseyi bulamadı. Eve döndüğünde, içeride bir adam gördü. Ona: -‘Ey Allah’ın kulu! İzin almadan ne sebeple evime girdin?’ diye sordu. O da:

Türk tarihi

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Dini Hikayeler

İsa (a.s) İblis’e ”İnsanlardan en çok kimi seversin” diye sormuş;

Osmanlı tarihi

Sabetaycılık nedir? Yıl 1626 Sabetay Sevi dindar bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ancak Sabetay zamanla bu dindarlığını daha da ileri götürüp önce Yahudi mistisizmi, sonra da Kabala ilgilenmeye başlar. Burada

Timur tarihi

Timur’un Osmanlı’ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? – İlber Ortaylı

İslam tarihi

Hz Musa – Hangi kul zengin ve adildir?

Osmanlı tarihi

4.Murad’ın Yeniçeri’yi Ortadan İkiye Bölüşü

Hun Tarihi

Çinlilerin Mete’den kurtulmak için planı neydi?

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Otranto’yu aldığında Papa hangi ülkeye kaçmaya çalıştı?

İslam tarihi

Ebu Hureyre’den – Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme bir bedevi geldi ve şöyle dedi: Bana, öyle bir amel göster ki, ben o ameli işlediğimde cennete gireyim. Allah Rasulu şöyle buyurdu:

Selçuklu tarihi

Melikşah nasıl öldürüldü?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah bir kula aile veya mal ya da çocuk (gibi) bir nimet bahşederse o kul:”

Osmanlı tarihi

Osman Gazi 1326’da öldüğünde 68 yaşındaydı. Bu sırada Bursa kuşatması devam ediyordu. Orhan Gazi babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgutalp, Saltukalp, kendi imamı Yahşi Fakih ve Çandarlı Halil ile birlikte babasının başucuna gitmiştir. Osman Gazi oğluna:

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın inanılmaz derecede gözü kara adamları ve fedaileri vardır. Zaman zaman halkın içinde

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü, şunlar dışında tüm gözler ağlar:

Selçuklu tarihi

Alp Arslan’ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti?

İslam tarihi

Bir gün bir adam Şuayb Peygamber’e, ”Çok günahlar işledim ama Yüce Allah beni affetti.” dedi. Allah’tan Hz Şuayb’a şöyle bir vahiy geldi:

İslam tarihi

Hz Davud’un cehennem hakkındaki sözü

x