Dtarihi Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han’ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han'a hitaben şöyle dedi: - Dtarihi

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han’ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han’a hitaben şöyle dedi:

Paylaş

Loading

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han’ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Sultan Selim Han’ın büyük bir evliya olduğunu öğrenmişti. Fakat yıllardır bu türbede vazife yaptığı halde, hiçbir kerametini görmemişti. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han’a hitaben;

”Evliyadan olduğunu duydum. Yıllarca türbedarlığını yapıyorum, hala yoksulluk içindeyim” dedi.

Sultan Selim Han ,o gece zamanın sultanı Abdülhamid Han hazretlerine rü’yada görünerek, durumu bildirdi. Padişah, o türbedarı sarayına çağırdı ve türbedeki durumları sordu.

Türbedar dünkü söylediği sözleri hatırlayarak, Abdülhamid Han’ın hadiseden haberdar olduğunu sezdi ve söylediklerini tekrar etti. Bunun üzerine Sultan Abdülhamid Han, o türbedara ihsanlarda bulundu ve maaşını artırdı.

Yavuz Sultan Selim


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x