Yavuz Sultan Selim'in , Şah İsmail ile santranç oynadı mı? - Bu yıllarda gizlice İran'a gittiği, hatta Şah İsmail ile karşılıklı santranç oynadığı gibi - Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim'in , Şah İsmail ile santranç oynadı...

Yavuz Sultan Selim’in , Şah İsmail ile santranç oynadı mı? – Bu yıllarda gizlice İran’a gittiği, hatta Şah İsmail ile karşılıklı santranç oynadığı gibi

-

Selim daha sonra Şah İsmail’in baskıları sonucu Akkoyunlu topraklarından kaçmak zorunda kalan Sünni halkı, Trabzon bölgesine yerleştirdi. Bu iskan hareketi, bölgenin nüfus profilinde ve dini yapısında ciddi bir kırılmayı da beraberinde getirdi. Gelibolulu Mustafa Ali’nin yazdığına göre 916 yılı sonlarında (Mart 1511) 3.000 kişilik bir kuvvetle Trabzon sınırlarında tahribat yapmak üzere gönderilen Şah İsmail’in kardeşini yakalayıp Trabzon’da hapsetmişti.

Bu yıllarda gizlice İran’a gittiği, hatta Şah İsmail ile karşılıklı santranç oynadığı gibi birçok hikayenin anlatılmış olması, tarihi gerçeklerle bağdaşmazsa da, onun Safevilerin faaliyet yönünü oluşturması bakımından ilginçtir. Hikayeye göre bir Kalenderi dervişi kılığındaki Selim ile Şah İsmail, birbirlerini sıkça ziyaret eder, santranç ve harp oyunları oynarlardı. Bir santranç oyunu sırasında Selim, Şah İsmail’i yenmiş ve bu arada güya yüzüğünü bir taşın altında saklamış, nice yıl sonra Tebriz’i fethettiğinde de bu taşı bulup yüzüğü halka göstermişti.

Evliya Çelebi’nin naklettiği bu hikayeyi, ondan çok önce 1577-1578’de eserini kaleme alan Mehmed Zaim, biraz daha farklı olarak zikretmiştir. Mehmed Zaim hadiseyi pek de inandırıcı bulmayarak mealen şöyle anlatır:

”Sultan Selim Han Trabzon’da bey iken kalender şeklinde Tebriz’e varıp Şah İsmail ile santranç oynamış. Şahı dört hamlede mat edip, şah mat dediğinden ötürü İsmail elinin arkasıyla şehzadenin sinesine vurarak bre murdar ışık, hiç şah mat olur mu? Tutalım edebin yok imiş, hatıra riayet etmek sende hiç olmaz mı demiş. Ertesi günü Şah İsmail, Sultan Selim’e bin sikke altın bahşiş vermiş, şehzade dahi şahın verdiği altınları saray kapısı önünde şah ata bindiğinde konulan ayak taşı altında kisesiyle birlikte gömmüş. Bu rivayet halk arasında yaygındır ve hiçbir kitapta yer almaz. Fakat bu söze inananlar: ‘Sultan Selim, Tebriz’e girdiğinde şahın saray kapısı önüne varıp Kefe dizdarlığından yeniçeri ağalığına getirilmiş olan Kasım Ağa’ya seslenerek, ağa ağa şahın ata bindiği taşın altına elimle koyduğum bin sikke helal altınım vardır, bunu sana ihsan ettim, deyince herkes merak eder, acaba bu kelamın aslı var mıdır, diye bakışır. Kasım Ağa atından iner, taşın altını yoklayıp kesesi çürümüş çil altınları ortaya çıkarır ve hemen bir mendile koyar. Herkes padişahın kerametinden hayran olur. İşte bu hadise vaktiyle onun şah ile santranç oynayıp altınları taşın altına koymasının delilidir derler. Doğrusunu ancak Allah bilir.”

Asıl ilginç ve şüphesiz doğru olmayan başka rivayetler Evliya Çelebi’de bulunur. Evliya Çelebi, teferruatlı bir şekilde onun babasıyla mücadele ettikten sonra dönüp Trabzon’a geldiğini, fakat yerini oğluna bırakıp ”terk-i diyar” ettiğini, Acem’e gittiğini Şah İsmail ile santranç oynadığını, Horasan’a kadar uzandığını belirtir. Bir başka yerde de Şah İsmail ile santranç oynadıktan sonra Bağdat’a, oradan Mekke-Medine’ye, Mısır’a yolculuk yaptığını Sultan Gavri’nin haline vakıf olduğunu bile yazar. Bu gibi rivayetler 1. Selim’in yaklaşık 150 yıl sonra bile hala halkın zihninden -iyi veya kötü- silinmediğinin bir göstergesi olarak mütalaa edilebilir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

İslam tarihi

Hasan el-Basri ile Muhammed bin İshak dedi ki: ”O hükümdarın adı, Davud bin Nura idi.Bu hükümdar, Hz İsa’nın öldürülmesini ve çarmıha gerilmesini emretti. Bunun üzerine Hz İsa’yı Kudüs’teki bir evde kuşattılar. Bu olay,

Yüce Allah (bu ayeti kerimelerde) Hz İsa’yı -kesin olan sahih görüşe göre- uykuda vefat ettirdikten sonra göğe yükselttiğini ve ayrıca...
Osmanlı tarihi

Bir gün Fatih, yanında oturan Akşemsedddin’e ”Hocam” dedi, ”Beni dervişliğe alır mısın?” Akşemseddin ”alamam” deyince, Fatih buna kızmış ve şöyle demişti:

Bir gün Fatih, yanında oturan Akşemsedddin'e ''Hocam'' dedi, ''Beni dervişliğe alır mısın?'' Akşemseddin ''alamam'' deyince, Fatih buna kızmış ve şöyle...
İslam tarihi

Mûsâ (a.s), Allah’tan aldığı ve üzerinde Tevrat’ın yazılı olduğu levhaları, İsrailoğullarına getirince onlara: “Bu Tevrat’ı alınız ve onda yazılı olan emirlere uyunuz” dedi. Onlar, hayır Allah seninle nasıl konuştu ise bizimle de

BAKARA SÛRESİ Bismillahîrrahmânirrahîm --------------------------------- (Mealen) 63- Hani sizden sapasağlam söz almış, Tûr'u da üstünüze kaldırmıştık. "Size verdiğimizi kuvvetle alın ve...
İslam tarihi

Kıyamet günü ateşten bir kürsü kurularak İblis ona oturtulur. İblis, eşşek sesine benzer bir sesle onlara bağırır:

Kıyamet günü ateşten bir kürsü kurularak İblis ona oturtulur. Şeytanlar ve kafirler toplaşır. İblis, eşşek sesine benzer bir sesle onlara...
Osmanlı tarihi

Oruç Reis nasıl esir düşüyor ve nasıl kurtuluyor?

Ailede ilk başta dikkat çeken kişi Oruç Reis olsa gerek... Fırtınalı bir hayatı olmuş. Biraz ondan söz eder misiniz? Gençken...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Müslüman ve Münafığı ayırt eden 9 özellik nedir?

Fahri Kainat Efendimiz'e ''Mü'min ve Münafık kimdir?'' diye sorulduğunda buyurmuştur ki: ''Mü'minin gözü namazda ve oruçtadır, Münafığın derdi ise -tıpkı-...
Osmanlı tarihi

4. Murat’ın inanılmaz gücü – 60 kiloluk gürzüyle, odasına kendisini öldürmek için giren 4 dilsiz cellatı feci şekilde…

IV. Murat Osmanlı sultanları arasında fiziksel kuvvetiyle ünlüdür. İriyarı olan padişah erken yaşlardan beri güreşe, cirite, biniciliğe ve ağırlık kaldırmaya...
İslam tarihi

Hz Musa dedi ki: ‘Yarab! Amel yönünden kullarından hangisi daha yararlıdır?’

Hz Musa dedi ki: 'Yarab! Amel yönünden kullarından hangisi daha yararlıdır?' Allah Teala 'Yalan söylemeyen, kalbi fısk ve fücur taşımayan...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid Ve Timur’un Mektuplaşmaları

Timur: Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki, biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tab'amız haline...
Dini Hikayeler

Firavun İblis’e dedi ki: -Acaba! Allah’ın seninle benden şerli kulları var mı? İblis cevap verdi ve dedi ki: -Vardır. Firavun dedi ki: -Kimdir?

Bir gün Firavun ile şeytan hamamda otururlardı. Musluğun bir yanında şeytan ve diğer yanında Firavun bulunuyordu. Hamamın suyu akarken buz...
İslam tarihi

Bir gün Resül-i Ekrem (sav) buyurdular ki: Ümmetim bana rüyamda gösterildi. Önümde birer birer geçerlerken onları seyrettim. Kiminin gömleği dizinde, kiminin de dizinden aşağı, kiminin de dizinden yukarı idi. Bazısının da gömleği göğsüne çıkmıştı. Fakat Ömer’i öyle bir gömlek ile gördüm ki, onunkisi yerde sürünüyordu. Ashab:

Bir gün Resül-i Ekrem (sav) buyurdular ki: Ümmetim bana rüyamda gösterildi. Önümde birer birer geçerlerken onları seyrettim. Kiminin gömleği dizinde,...
İslam tarihi

Hasan-ı Basri Allah Teala’nın; ”Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!” (Nisa Suresi 4/56). Ayet-i Kerime’si hakkında şöyle der:

Hasan-ı Basri Allah Teala'nın; ''Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!'' (Nisa Suresi...
İslam tarihi

Hz İbrahim, Nemrud’a iman et dedi, Vezirim Haran’a danışayım dedi. Haran, Nemrud’a şöyle dedi:

Veziri Haran, Nemrud'a: -Efendimiz, diyor, İbrahim'in istediğini asla kabul etmemelisiniz. Nemrud mütereddittir. -Niçin? Haran, gayet azimli olarak izah ediyor: -Çünkü...
Osmanlı tarihi

Süleymaniye Külliyesi’nin yapımı sırasında ”İslam dünyası yine bir şaheseri çıkarıyor,” haberleri ile telaş içine düşen Vatikan bir mermer blok içerisine dışarıdan belli olmayacak şekilde; ”Haç” döktürür ve Sultan Süleyman’a ”Mabedinizin minberi için hediyemizdir,” diye gönderir. Bunu öğrenen Kanuni…

Süleymaniye Külliyesi'nin yapımı sırasında ''İslam dünyası yine bir şaheseri çıkarıyor,'' haberleri ile telaş içine düşen Vatikan bir mermer blok içerisine...
Osmanlı tarihi

Muhteşem Süleyman’ın İtalya’ya ulaşmak için çok çaba sarf ettiği söylenir. Peki neden hiç Venedik’e harekat düzenlemedi.

Galiba kastedilen; İtalya değil, Tuna boyu. Önce Budin'i aldık. Yavuz Sultan Selim seferde öldü ve nereye gideceği belli değildi. Bayezid'in...
İslam tarihi

Hz Ömer birgün hazineden mal dağıtıyordu. O sırada küçük kızı içeriye girerek bir dirhem aldı ve gitti. Ömer kızının arkasından koştu. Hatta…

Hz Ebubekir devlet hazinesinden bütün aldıklarını hesap etmiş, altı bin dirhem çıkmıştı. Kendisini hazineye altıbin dirhem borçlu saymıştır. Hz Ömer...
Dini Hikayeler

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik hamamdan yeni çıkmıştı. Sıcak...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala peygamberler gibi amel eden 18.000 kişiyi neden helak etti?

”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler  ”Ya Resulullah, bu...
İslam tarihi

Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der?

Vüheyb şöyle der: Canı çıkmakta olan herkese hafaza melekleri gösterilir. O, Allah'a itaat eden bir kul ise, ona: ''Allah seni...
İslam tarihi

Nemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış, Allah’ın buyruğundan çıkıp zorbalık yapmış ve dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Hz İbrahim ise…

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımararak), İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya gireni görmedin mi? İbrahim ona,...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Peygamber’in (sav) 5 azılı düşmanı nasıl helak oldu?

Peygamberimiz'e düşman olanlar çoksa da beşi daha azılıydı. Onların...

Timur nasıl öldü? Timur’un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Timur, prens ve Emirler meclisini huzurunda toplayarak onlara: ''Çin'den...
x