Yavuz Sultan Selim kardeşlerini ve kardeşlerinin oğullarını neden ve nasıl öldürttü? | Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim kardeşlerini ve kardeşlerinin oğullarını neden ve...

Yavuz Sultan Selim kardeşlerini ve kardeşlerinin oğullarını neden ve nasıl öldürttü?

-

1. Selim babasını devirip, tahta çıktığında, Ahmed ve Korkud adlarında iki kardeşi ile daha önce ölmüş kardeşlerinin oğulları olan 6 yeğeni vardı. Ayrıca Şehzade Ahmed’in de 5 oğlu bulunuyordu. 2. Bayezid, oğlu Selim lehine tahttan çekilirken kardeşlerine dokunmaması için ondan söz almıştı. Ahmed Amasya’da, Korkud ise Manisa’da valiliklerine devam edeceklerdi. Ancak ne Yavuz gibi haşin tabiatlı bir hükümdar kardeşleri sağ iken tahtta huzur içerisinde oturabilir, ne de tahta geçmesine ramak kalmışken yeniçerilerin ayaklanmasıyla hükümdarlığı kaybeden Şehzade Ahmed padişahlık iddiasından vazgeçebilirdi.

Şehzade Ahmed, Anadolu’da ve devlet adamları arasında taraftarının fazla olduğunu düşünerek tahtı ele geçirmek üzere harekete geçti. Oğlu Alaeddin, Bursa’yı işgal etti. Yavuz, bu gelişme üzerine oğlu Süleyman’ı İstanbul’da bırakarak 70 bin kişilik bir ordu ile Şehzade Ahmed’in üzerine yürüdü. Yavuz’un kuvvetleri karşısında tutunamayacağını gören Şehzade Ahmed, Malatya tarafına kaçtı. İki oğlunu ise yardım istemek üzere Şah İsmail’e gönderdi. Bunun üzerine Bursa’ya dönen Yavuz onun yeniden harekete geçmesini beklemeye başladı. Bir müddet sonra harekete geçen Şehzade Ahmed, Amasya’yı ele geçirdi.

BU sırada Yavuz, kendi oğlundan başka hiçbir Şehzadeyi sağ bırakmamaya karar vermişti. İlk olarak kardeşleri Alemşah, Şehinşah ve Mamud’un oğullarını öldürttü. Şehzade Korkud tahta karşı Ahmed kadar hırslı değildi. Ancak Yavuz onun da kendisine harekete geçebileceğini düşündüğünden, bazı devlet adamlarının ağzından ona mektuplar yazdırtarak, onun niyetini anlamaya çalıştı. Bu mektuplarla içindeki saltanat hırsı ortaya çıkan Şehzade Korkud, kardeşi Selim üzerine yürüyünce Manisa’dan kaçtıysa da, Bergama civarında yakalanıp, öldürüldü. Şehzade Korkud şair ve alim bir şahsiyetti. Değişik konularda kaleme aldığı kitapları ve bir divanı vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu eleştiren bir siyasetname de yazmıştır. Ayrıca Barbaros ve ağabeyi Oruç Reis ile Akdeniz’de faaliyet gösteren Türk korsanlarına yardımlarda bulunmak suretiyle destek olmuştu.

1512-1513 kışını Bursa’da geçiren Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkud’a yaptığı gibi, bazı devlet adamlarının ağzından Şehzade Ahmed’e de mektuplar yazdırarak onu harekete geçirmek için tahrik ettirdi. Bu mektuplara inanan Şehzade Ahmed, Bursa’ya doğru harekete geçti, ancak Bursa önlerindeki savaşı kaybetti. Şehzade Ahmed’in idamıyla Yavuz en büyük rakibini ortadan kaldırmıştı. Ahmed’in hayatta kalan iki oğlundan Murad İran’a, Kasım ise Mısır’a kaçtı. Daha sonra Mısır’ın fethi sırasında ele geçirilen Kasım öldürüldü. İran’a sancakbeyliği yapan Şehzade Murad’ın sonunun ne olduğu ise bilinmiyor.

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

Mutlaka Okumalısınız

Karınca yuvasını yakan Hz Üzeyir peygambere Allah’u Teala’nın ikazı…

Resulullah şöyle buyurdu: Peygamberlerden bir peygamber, bir ağacın altında konakladı....
x