Yavuz Sultan Selim’in sorduğu ‘’Dünyayı fethetmek mi daha büyük cihaddır yoksa müslüman yapmak mı?’’ sorusunun cevabı: - Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim’in sorduğu ‘’Dünyayı fethetmek mi daha büyük...

Yavuz Sultan Selim’in sorduğu ‘’Dünyayı fethetmek mi daha büyük cihaddır yoksa müslüman yapmak mı?’’ sorusunun cevabı:

-

Padişahın bütün Hıristiyanları İslam yapmak teşebbüsü daha büyük olup bu da büyük müftünün teşebbüsü ile durdurulmuştu. Filhakka İslam ve cihan hakimiyeti mefkuresiyle çırpınan büyük hakan:

”Bütün dünyayı fethetmekten veya milletleri İslamiyete getirmekten hangisi daha makbuldür” diye müftüye sorar.

Zenbilli Ali Efendi ”Müslüman olmalarının Allahın rızasına daha uygun bulunduğu” fetvasını verir. Bunun üzerine Yavuz bütün hıristiyanların müslüman ve kiliselerin cami yapılmasını vezirine emreder. Müftü, tatbikattan önce,bundan haberdar olunca Kur’an’ın cebri din değiştirmeye cevaz vermediğini (La ikrah fi’d-din), Fatih Sultan Mehmed’in fermanına da uygun bulunmadığını, dini ve hukuki bakımdan bu teşebbüsün meşru olamayacağını ve fetvasının bu manada verilmediğini beyan etti. Böylece Padişah da çok arzu ettiği bir İslamlaştırma teşebbüsünden vazgeçmeye mecbur kaldı.

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey var ki, onu...

İmam-ı Azam’ın cimrilik hakkında sözü

İmam-ı Azam Ebu Hanife şöyle der: ''Ben cimri kişinin adalet...