Yavuz Sultan Selim'in Sadrazamı Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim'e şöyle demiştir: Şu 3 şey Osmanlı'yı yıkar. - Dtarihi
Osmanlı tarihiYavuz Sultan Selim'in Sadrazamı Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim'e...

Yavuz Sultan Selim’in Sadrazamı Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim’e şöyle demiştir: Şu 3 şey Osmanlı’yı yıkar.

-

Yavuz İran’ı yere serdikten, Mısır ve Arabistan’ı Osmanlı Devletine katıp hazinesini altın ile ağzına kadar doldurduktan sonra bir gün Sadrazam Piri Mehmet Paşa’ya:

”-Piri Lalam, Allah’ın izni yardımıyla Mısır’ı Arabistan’ı aldık. Hadim-ül Haremeyn unvanına kavuştuk. Şimdiye kadar her ne tarafa gittiysek başarıyla döndük. Hazinemizi ağzına kadar altın ile doldurduk. Şimdiden sonra bu devlet yıkılır mı?”

Piri Mehmet Paşa:

”-Devletli padişahım bu hal ile bu devlet yıkılmaz. Lakin benim devletli Hünkarım, zamanla şu üç şey bu devlete arız olursa yıkılması muhakkaktır.”

”-Bire Piri bu nasıl söz? Benim hazinemde para mı yoktur. Mert ve kahraman kullarım ve askerlerim mi eksiktir, cephanem, silahım mı yoktur. Atım, katırım, devem mi noksandır. O üç şey nedir ki, bu cihana hükmeden imparatorluğumu yıksın?”

”-Devletli padişahım izin verirseniz bu üç şeyi anlatayım. Allah size ömür versin. Bu üç şey sizin zamanınızda bir şey yapmaz. Siz kuvvetlisiniz. Her şeyiniz mükemmeldir. Lakin sizden sonra gelecek olan ahfadınız ve çocuklarınız zamanında:

Sadrazamlık, şu ya da bu sebeple bir cahil ahmağa verilirse,

Rüşvet kapısı açılır, her türlü melanet akçeye bulanır, bu kapıdan içeri girer, makamlar ehliyetsizlere verilirse,

Hükümetin yüksek makamlarında oturanlar, hanımların istekleriyle iş yaparlarsa, o zaman bu devlet yıkılır” demiştir.

Yavuz Sultan Selim: ”Bunu yapanlardan Allah bizi korusun” diyerek susmuştur.

Tarihimizden Altın Damlalar

İslam tarihi

Ye’cüc ve Me’cüc insan mı ? Ye’cüc ve Me’cüc’ün soyu nereye dayanıyor?

Bildiğimiz kadarıyla Ye'cuc ve Me'cuc, ihtilafsız olarak Hz Adem'in zürriyetindendirler. Buna delil, Buhari ve Müslim'in ''es-Sahih''lerinde A'meş yoluyla, Ebi Salih...
İslam tarihi

İslam büyüklerinin namazdaki huşusu – Zühd ve ibadette zirve yapmış bir zat olan Amr bin Zerr’in eli kangren olmuştu. Doktorlar ona

Hz Ömer namaza duracağı vakit vücudu titremeye başlar ve dişleri çatırdardı. ''Ne oluyor?'' diye soranlara: ''Emaneti ve farzı eda etme...
Göktürk Tarihi

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta:

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta: -“Gökte nasıl tek bir Tanrı varsa;yeryüzünde de...
Dini Hikayeler

Ashab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi?

Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki ''Ashaptan biri vardı, devamlı oruç tutardı. Akşam oldu, yiyecek bir şey bulamadı. Orucunu su ile...
Dünya tarihi

Kuran’da Ahit Sandığı nasıl anlatılıyor?

Kuran, Ahit Sandığı konusuna oldukça etkileyici bir anlatım getirir. Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: ''Haberiniz olsun onun melikliğinin alameti size...
İslam tarihi

Lokman Hekim’in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey

1-Namazda iken huzurda olduğumuzu muhafaza     .  2-İnsanlar arasında dili muhafaza. 3-Yemekte iken boğazı muhafaza. 4-Misafirlikte gözü muhafaza.(evin gelini,...
Selçuklu tarihi

Cuma namazından sonra Sultan Alparslan,  ordusuna  şöyle hitap etti: – Bundan sonra Türk ordusu hucuma geçti. Cuma günü öğleden sonra başlayan savaş akşam üzeri sona erdi. Tarihin en büyük savaşlarından  biri olan Malazgirt Savaşı Türk Ordusunun…

Cuma namazından sonra Sultan Alparslan,  ordusuna  şöyle hitap etti: Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım,   onlar ne kadar...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman halktan fazla vergi toplayan Hüsrev Paşa’yı nasıl görevden aldı?

Mısır'ın fethinden sonra bu eyaletin Osmanlı hazinesine ilk vergisini sekiz yük altın olarak Hadım Süleyman Paşa yollamıştı. Hadım Süleyman Paşa'dan...
İslam tarihi

Ebu Leheb, (Peygamber (sav)’e gidip) : Ey Muhammed! Abdülmuttalib cehennem ateşine girer mi? diye sordu. Peygamber (sav):

Hafız Ebu'l-Ferec İbnü'l Cevzi konuyla ilgili olarak şu rivayeti nakletmiştir: ''Ebu Talib ile Hatice beş gün ara ile vefat edince,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Kıyamette insanları bir bitki gibi yerden cesetlerini nasıl diriltecek?

İbn Amr b. el-As'dan: ''Deccal ümmetimin içinde çıkacak ve kırk (zaman) kalacak, kırk gün mü, kırk ay mı ya da...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Judas Sandalyesi (Yahudi Kızağı) nasıl çalışıyordu?

Tarihte kullanılan kazığa oturtma idam şekline benzer bir yöntemdir. Suçlunun elleri bağlanarak üst bel kısmından demir bir kemerle havaya kaldırılır sonrasında...
İslam tarihi

Şam hükümdarı Hz Yahya’yı kafasını kesip neden Şehit etti?

(Alimler,) Hz Yahya'nın öldürülüşü hakkında çeşitli sebepler zikretmişlerdir. 1.Bunların en meşhurlarından birisi şudur: ''O zamanda Dımeşk/Şam'daki hükümdarlardan birisi, mahremlerinden biriyle...
Dünya tarihi

Masonluğa kabul edilmeyen Adam Weishaupt, İlluminati örgütünü nasıl kurdu?

İlluminati yüzyıllardır faaliyet gösteren gizli bir yapılanma ve büyük bir güç imparatorluğu. Onlar her ülkenin kaderini belirleyebilecek güç ve kudrete...
İslam tarihi

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişinin başına neler geldi?

Hz Musa'nın kavminden seçilen ve Hakk'ın kelamını işiten yetmiş kişiyi hatırla. Kavmin içerisinden seçilen bu yetmiş kişi Hz Musa ile...
İslam tarihi

Hz Adem (as) tevbe ederken neler dedi? Bu ayette söz konusu edilen ”kelimeler” den kastın ”(Adem ile Havva) dediler ki:

''Derken Adem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı, O'ndan günahının bağışlamasını diledi, O da onun tevbesini kabul etti. Çünkü O tevbeyi çok...
Timur tarihi

Padişah Bayezit bu yenilgiyi ve esareti gururuna yediremedi. Çok üzgün ve perişandı. Onun bu hali Timur’un kulağına gitti ve bir gece gizlice Bayezit’in esir tutulduğu çadıra girdi Timur. Yıldırım Bayezit’i gerçekten çok üzgün ve perişan görünce yanına yaklaştı, elini omzuna koydu ve gülümseyerek şöyle dedi:

Dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit, 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda, Türk-Moğol imparatoru Timur'a yenilip esir düştü. Padişah Bayezit bu yenilgiyi...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”5 şey haramdandır”

1-) Emir'in rüşvet alması. Hepsinin en kötüsüdür. Çünkü alemin nizamının bozulmasına neden olur. 2- At aşırma ücreti, 3- Zina ücreti,...
Dini Hikayeler

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir söz ile kendi kendine geldi. Tövbe etti. Bu dünyanın geçici olan padişahlığını bırakıp ahiretin baki ve devamlı olan padişahlığına sarıldı. O devamlı olan mülkte padişah oldu. İntibaha gelişinin sebebi şu hadisedir:

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethi için çok ayrıntılı hazırlıklara girişmişti. Surlar önünde 160.000 askerle dayanılacak. Planlarına güvenen genç padişah, huzuruna gelen son Bizans elçisine şöyle seslendi:

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethi için çok ayrıntılı hazırlıklara girişmişti. Surlar önünde 160.000 askerle dayanılacak, verilecek kayıplar geriden aksamadan hemen...
İslam tarihi

Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları'ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır'dan yola çıktıklarında o da...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (s.a.v) ‘in son sözleri – Resûlullah (sav) ‘ın vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Resûlullah (sav) vefat etmeden önce, "Lâ ilahe illallah, ruh teslimi...

Hz Muhammed (sav) – (Ahirette) mü’minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve

(Ahirette) mü'minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir...
x