Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden... - Dtarihi
İslam tarihiResulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:)...

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden…

-

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:)

– ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden şunun gibi bir delik açıldı!’ buyurdu.

Hz Peygamber böyle derken başparmağı ile onu takip eden şehadet parmağını halkaladı. Bunun üzerine ben:

-‘Ey Allah’ın Resulü! Aramızda (bu kadar) salih kimseler varken biz helak olur muyuz?’ buyurdu. Resulullah da:

-‘Evet, kötülükler çoğaldığı zaman (helak olursunuz)! diye cevap verdi.

Nitekim Yüce Allah, bir ayet-i kerimeside şöyle buyurmaktadır:

”Sonunda Ye’cuc ve Me’cuc’un önü açıldığı zaman, onlar her tepeden saldırırlar.” (Enbiya 96)

Resulullah şöyle buyurdu:

Doğrusu Ye’cuc ile Me’cuc, (Zülkarneyn’in inşa ettiği sedden kurtulmak için) her gün o seddi kazarlar. Öyle ki seddin gerisinden güneşin ışığını görecek kadar yaklaşırlar. (Yani seddin duvarını inceltirler.) Başlarındaki amirleri de:

-‘Haydi, dönün bakalım, yarın kalan kısmı kazarsınız!’ der.

Onlar da yerlerine dönerler. Ertesi gün geldiklerinde seddi eskisinden daha sağlam halde görürler. Nihayet vadeleri tamam olur. Yüce Allah, onları insanların üzerine göndermek ister. Seddi kazmaya başlarlar. Derken güneş ışınlarını seddin öbür tarafından görecek gibi olurlar. Başlarındaki amirleri:

-‘Haydi, geri dönün, inşallah yarın yine kazarsınız!’ der.

(Daha önce ‘inşallah’ demediği halde bu defa ‘inşallah’ der.)

Ertesi gün seddin yanına geldiklerinde onu bırakmış oldukları gibi görürler, kazmaya devam ederler ve öbür tarafa insanların yanına çıkarlar, insanlar kalelerine sığınırlar. Göğe ok atarlar, okları yere döndüğünde üzerinde kan gibi bir şey görürler. Ve: ‘Yeryüzü ahalisini mağlup ettik, gök ahalisine de üstün olduk!’ derler. Yüce Allah, onların enselerine kurtçuklar musallat eder. Bu kurtçuklar onları öldürür.

Resulullah devamla buyurdu ki:

”Muhammed’in canı elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, yeryüzündeki hayvanlar, onların etlerini ve kanlarını yiyerek şişmanlarlar ve oldukça şükrederler.”

Yüce Allah’ın ‘‘Artık Ye’cuc ve Me’cuc bu engeli ne aşabildiler, ne de delebildiler. (el-Kehf 97) ayetinden maksat; sedde bir gedik açmak olabilir. Seddi delmeye çalışmaları onu delemeyeceklerine aykırı değildir… Yine de doğrusunu Yüce Allah bilir.

İbn Kesir – Peygamber Tarihi

Osmanlı tarihi

Mercidabık Savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim’in ordusunun  önünde askerleriyle beraber göğüs göğse çarpışmak için atını ileri doğru mahmuzlanması üzerine, Sadrazam Sinan Paşa padişahın ellerine sarılıp: ”Şevketlü hünkarım…

Mercidabık Savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim'in ordusunun  önünde askerleriyle beraber göğüs göğse çarpışmak için atını ileri doğru mahmuzlanması üzerine, Sadrazam...
İslam tarihi

Lokman (as)’ın peygamber miydi?

Bazılarının anlattıklarına göre Lokman'a peygamberlik teklif edilmiş, ancak o peygamberlik yükünü taşıyamacağından korktuğu için hikmeti tercih etmiştir. Çünkü hikmet, peygamberlikten...
Dini Hikayeler

Musa aleyisselam bir derviş görmüş. Derviş, giyeceği olmadığından kendisini kumun içine sokmuş imiş. Derviş: ”Ey Musa, dua et de Allah bana biraz dünyalık versin. Yoksulluktan ve takatsizlikten canım çıkacak.”  Hazreti Musa, dua etmiş ve Allah o fakire istediği dünyalığı vermiş. Birkaç gün sonra Hazreti Musa,

Musa aleyisselam bir derviş görmüş. Derviş, giyeceği olmadığından kendisini kumun içine sokmuş imiş. Derviş: ''Ey Musa, dua et de Allah...
Dünya tarihi

Newton, Yerçekimi Kanunu’nu nasıl buldu?

Bilim ve uygarlığın gelişmesi, insan yaşamındaki pek çok önemli rastlantıların sonucudur. Arşimed'in hamamda bulduğu ''Arşimet Kanunu'' gibi, yine bir matematik...
Timur tarihi

Timur hangi ülkede milli bir kahraman görülür?

Timur ''demir'' demektir. Temür, Demir ya da Tamir gibi kullanım biçimleri de vardır. Nitekim modern Türk tarihçiliğinin şekil kazandığı 20...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cibril bana, elinde içinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir ayna ile geldi” Sordum: ”Bu nedir ey Cibril?”

Enes (ra)'dan: ''Cibril bana, elinde içinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir ayna ile geldi'' Sordum: ''Bu nedir ey Cibril?''...
İslam tarihi

Allah Teala ”Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir:”

Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir: 1- Zenginlik: ''Allah dilerse fazlından sizi zengin eder'' (Tevbe Suresi...
Osmanlı tarihi

1.Mustafa akli melekelerini yitirmiş miydi?

15. Osmanlı  padişahı ve 94.İslam Halifesi 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1yıl 3 ay 22 gün...
İslam tarihi

Hz Muhammed ”Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey”

İlimden bir bölüm öğrenirsen bu senin için kabul edilmiş bin rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. İnsanlara öğretirsen, -insanlar onunla amel...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Günah ve sevap ne kadar yazılır”

Kul müslüman olup da İslami bir hayat yaşarsa, Allah onun işlediği her iyiliği yazar, işlediği her bir kötülüğü siler. Bundan...
Dini Hikayeler

Hasan-ı Basri’nin  müritleri Hasan-ı Basri’ye dediler ki: – Ya Şeyh! İblis’ten pek incindik. Gelir bizi yaramaz işlere iter. ”Elinize giren dünyayı sıkı tutun. Size gereken budur.” der, hayırdan meneder. Şeyh cevap verir ve der ki:

Hasan-ı Basri'nin  müritleri Hasan-ı Basri'ye dediler ki: - Ya Şeyh! Şeytandan pek incindik. Gelir bizi yaramaz işlere iter. ''Elinize giren...
Dini Hikayeler

Rabiatül Adeviye Hazretleri, bu ümmetin kadın evliyalarındandır. Bir gün bu mübarek hatunun evine hırsız girer. Çaldığı eşyaları eline her aldığı zaman kapı kaybolmakta, elinden eşyaları yere bıraktığı zaman da kapı görünmemektedir. Nihayet gaibten bir ses, şöyle der:

Rabiatül Adeviye Hazretleri, bu ümmetin kadın evliyalarındandır. Bir gün bu mübarek hatunun evine hırsız girer. O sırada kendisi uyumaktadır. Hırsız...
Osmanlı tarihi

4. Murat’ın inanılmaz gücü – 60 kiloluk gürzüyle, odasına kendisini öldürmek için giren 4 dilsiz cellatı feci şekilde…

IV. Murat Osmanlı sultanları arasında fiziksel kuvvetiyle ünlüdür. İriyarı olan padişah erken yaşlardan beri güreşe, cirite, biniciliğe ve ağırlık kaldırmaya...
İslam tarihi

Hz Hızır’ın sırrını bilen kişiyi Firavun neden öldürttü? Bu olayın başlangıcı şöyledir: Hızır, İsrailoğulları’nın ileri gelenlerinden biriydi. Manastırında yaşayan bir rahibe uğramaktaydı. Rahip…

''Resulullah'ın yürütüldüğü (Mi'raç) gecesi güzel bir koku duydu. Bunun üzerine Resulullah -Ey Cebrail! Bu güzel koku da nedir? diye sordu....
İslam tarihi

Hz Hatice, toprağa verdiği bu yavruları hakkında ”Ya Resulullah! Senden olan çocuklarım şimdi nerededir.” diye sordu. Peygamberimiz:

Peygamberimizin ilk vefat eden erkek çocuğu Kasım'dır. Kasım vefat ettiği zaman 4 yaşında idi. Peygamberimiz: Kasım'ın vefatına o kadar üzüldü...
İslam tarihi

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen, Allah'a...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet ayakta; Kadı Efendi oturuyor ve mahkeme başlıyor. Fatih Sultan Mehmet’in, adamın arsasını zorla iktisab etmekten elinin kesilmesi konusunda karara varılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in eli kesilecek. Ama Osmanlı adaletinde…

İşte, Fatih Sultan Mehmet, işte İstanbul'da bir Rum; Fatih Sultan Mehmet talepte bulunuyor, diyor ki: ''Orada cami yapacağım, arazini bana...
Osmanlı tarihi

Çandarlı Halil Paşa İstanbul’un fethine neden karşı çıkıyordu?

Anadolu ve Rumeli arasında bölünmüş Osmanlı ülkesi, ancak İstanbul fethedilince birleşik sağlam bir imparatorluk olacaktı. Genç Sultan Mehmed bunu iyi...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette insanlar şu beş şeyi sevip, şu beş şeyi de unutacaklar

1- Dünyayı sevip, ahireti unutacaklar. 2- Serveti sevip, hesaba çekileceklerini unutacaklar. 3- Mahlukatı sevip yaratanı unutacaklar. 4-Günahı sevip tevbeyi unutacaklar....
Moğol tarihi

Rivayete göre Tangut kraliçesinin yaptığı büyü Cengiz Han’ın ölümüne…

Ölümünden sonraki yıllarda, ölüm nedeninin gizli tutulması spekülasyonlara neden oldu; spekülasyonlarsa zaman içinde tarihi gerçeklere dönüşen efsanelerin esin kaynağı oldu....
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Alparslan’ın mezar taşında yazan yazı

''Alparslan'ın göklere yükselen büyüklüğünü görenler, bakınız! Şimdi o, şu...

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Oğuz adı üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmış ise de artık...
x