Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden... - Dtarihi
İslam tarihiResulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:)...

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden…

-

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:)

– ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden şunun gibi bir delik açıldı!’ buyurdu.

Hz Peygamber böyle derken başparmağı ile onu takip eden şehadet parmağını halkaladı. Bunun üzerine ben:

-‘Ey Allah’ın Resulü! Aramızda (bu kadar) salih kimseler varken biz helak olur muyuz?’ buyurdu. Resulullah da:

-‘Evet, kötülükler çoğaldığı zaman (helak olursunuz)! diye cevap verdi.

Nitekim Yüce Allah, bir ayet-i kerimeside şöyle buyurmaktadır:

”Sonunda Ye’cuc ve Me’cuc’un önü açıldığı zaman, onlar her tepeden saldırırlar.” (Enbiya 96)

Resulullah şöyle buyurdu:

Doğrusu Ye’cuc ile Me’cuc, (Zülkarneyn’in inşa ettiği sedden kurtulmak için) her gün o seddi kazarlar. Öyle ki seddin gerisinden güneşin ışığını görecek kadar yaklaşırlar. (Yani seddin duvarını inceltirler.) Başlarındaki amirleri de:

-‘Haydi, dönün bakalım, yarın kalan kısmı kazarsınız!’ der.

Onlar da yerlerine dönerler. Ertesi gün geldiklerinde seddi eskisinden daha sağlam halde görürler. Nihayet vadeleri tamam olur. Yüce Allah, onları insanların üzerine göndermek ister. Seddi kazmaya başlarlar. Derken güneş ışınlarını seddin öbür tarafından görecek gibi olurlar. Başlarındaki amirleri:

-‘Haydi, geri dönün, inşallah yarın yine kazarsınız!’ der.

(Daha önce ‘inşallah’ demediği halde bu defa ‘inşallah’ der.)

Ertesi gün seddin yanına geldiklerinde onu bırakmış oldukları gibi görürler, kazmaya devam ederler ve öbür tarafa insanların yanına çıkarlar, insanlar kalelerine sığınırlar. Göğe ok atarlar, okları yere döndüğünde üzerinde kan gibi bir şey görürler. Ve: ‘Yeryüzü ahalisini mağlup ettik, gök ahalisine de üstün olduk!’ derler. Yüce Allah, onların enselerine kurtçuklar musallat eder. Bu kurtçuklar onları öldürür.

Resulullah devamla buyurdu ki:

”Muhammed’in canı elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, yeryüzündeki hayvanlar, onların etlerini ve kanlarını yiyerek şişmanlarlar ve oldukça şükrederler.”

Yüce Allah’ın ‘‘Artık Ye’cuc ve Me’cuc bu engeli ne aşabildiler, ne de delebildiler. (el-Kehf 97) ayetinden maksat; sedde bir gedik açmak olabilir. Seddi delmeye çalışmaları onu delemeyeceklerine aykırı değildir… Yine de doğrusunu Yüce Allah bilir.

İbn Kesir – Peygamber Tarihi

Son İçerikler

Vahdettin nasıl öldü?

Son Osmanlı padişahı  Sultan VI. Mehmet Vahdeddin'e, ''Altıncı kelimesinden kinaye olarak, ''Altın seven adam'' manası çıkarıtılarak ithamlarda bulunulmuştur. Halbuki...

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd’e -‘Taun/veba hakkında Resulullah’dan ne işittin?’ diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle dedi: Resulullah:

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd'e -'Taun/veba hakkında Resulullah'dan ne işittin?' diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle...

Roma İmparatorluğu ve Moğol İmparatorluğu karşılaştırması…

Moğol ordusu 25 yıl içinde, Romalılardan 400 yılda fethettiğinden daha çok toprak ve insan zaptetti. Cengiz Han ve oğulları...

Hz Muhammed ”Allah’ın en çok sevdiği ameller”

Allah'a amellerin en sevimlisi vaktinde namaz kılmak, ana-babaya itaat ve ikram etmek, sonra Allah yolunda savaşmaktır. Allah'a amellerin en sevimlisi...

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken...

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251)...

Hz İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup gitti. Derken Hz İsa o...

Hz İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor