İslam tarihi

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin

İslam tarihi

Firavun denizde yolların açıldığını görünce bunun Allah Teala’nın eseri olduğunu anladı, çekindi. Tam o sırada Cebrail (a.s.) bir atın üzerinde belirdi.

Türk tarihi

Selahaddin Eyyubi’nin Müneccime Cevabı

Osmanlı tarihi

Fatih, bir gün, kılık  değiştirerek seyahate çıkar. Basit bir köylü kıyafeti giyer. Köy, köy kasaba, kasaba yürür. Bir ara çok yorulur ve dinlenmek ister. Gözüne bir kulübe ilişir, oraya varır. Bu kulübede yalnız yaşayan kadıncağızdan,

İslam tarihi

Cinlerden kurtulmak için okunacak ayet

Dini Hikayeler

Hz. Musa üç yüz seneden beri bir kayanın üzerinde secde eden bir adama rastladı. Adamın gözyaşları sel olmuş akıyordu. Musa (as), ağlayarak onun yanında durdu, Allah’a şöyle niyâz etti: -“Ya İlahî! Bu kuluna acımaz mısın?” Allah Teâlâ, -“Ona merhamet etmem” buyurdu. Hz. Musa, bunun sebebini sorunca Allah şöyle cevap verdi:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

İslam tarihi

Şeytan kafir midir yoksa münafık mı?

Dini Hikayeler

Malik bin Dinar – Darda Kalanların Rızkını Veren de Allah ‘tır

İslam tarihi

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh’a şöyle sorar: ”Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?”

İslam tarihi

Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?

Ünlülerden sözler

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

Dini Hikayeler

Huzur ve saadetini Allah aşkında bulan mübarek bir zat, dört yüz yıl ibadet etmişti. Dünyadan elini eteğini çekmiş,

İslam tarihi

Hz Ali’nin ism-i azam duası hakkında sözü

Moğol tarihi

Targutay’ın Cengizhan’a yaptığı ”kang” işkencesi

İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah nasıl taraftar topluyordu?

İslam tarihi

Zehrü-r Riyaz’da anlatıldığına göre, kıyamet günü bir kul Allah Teala’nın huzuruna getirilir. Allah Teala: ”Falancanın emanetini geri verdin mi?” diye sorar. Kul:

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani: (Gizli Şirk) Zenginlikte Şirk

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Yalan insanı cehenneme nasıl götürür?

x