Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? - Sultan Murad Hüdavendigar'ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi, - Dtarihi
Osmanlı tarihiYeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? - Sultan Murad Hüdavendigar'ın 1362...

Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? – Sultan Murad Hüdavendigar’ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi,

-

Sultan Murad Hüdavendigar’ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi, Osmanlılarda ilk defa uygulanan Kazaskerliğe getirilmiş ve bu ilmiye mesleği en yüksek kadılık sayılmıştır. Kara Halil bundan sonra görevi üzerine padişahlarla birlikte seferde bulunmuştur… Onun bu vazifede iken daha başarılı işler yaptığını görüyoruz. Fütuhatın ilerlemesine ve elde fazla kuvvetin bulunması zaruretine Kara Halil Efendi’nin tavsiyesiyle muharebeler de esir düşen genç Hristiyanların, Türk köylülerine verilip, İslam terbiyesi üzerine yetiştirilip, Türkçeyi de öğrendikten sonra acemi ocağına verilmesi ve oradan da yeniçeri olmaları ilk defa Kara Halil Efendi vesilesi ve zamanında gerçekleşmiştir. İşte ilk defa bu süretle Osmanlı yaya ocağı kuruldu ve bu ocağa yeniçeri ocağı denildi. Yine ulemadan Kara Rüstem’in ikazı ve Kara Halil’in bu durumu padişaha arz etmesi üzerine maliye teşkilatı kuruldu ve yeni kurulan yeniçeri ocağına harpte esir düşenlerden beşte birinin devlet hesabına alınması ve esire ihtiyaç olmadığı zamanlarda ise beşte bir esir akçesi alınması böylece kanun olmuş oldu.

   

Bilinmeyen Osmanlı – Kenan Bıyıklı

Son İçerikler

Çin Elçisi Bilge Kağan’a diyor ki, ‘Sen boşuna akın yapıyorsun. Boşuna zenginlik elde ediyorsun. Çünkü

Mesela sosyal devlet anlayışıyla ilgili bir belgeden söz edeyim. 623 yılında olması lazım. Çin Elçisi Kağan'a diyor ki, 'Sen...

Engizisyon İşkence Aleti – Testere İşkencesi

Avrupa'da en çok kullanılan işkence yöntemlerinden biri olan testere işkencesi, hemen hemen her evde bulunan malzemelerden ugulandığı için oldukça yaygın...

Bilge Tonyukuk ile Bilge Kağan arasında geçen tartışma

Türklerin kentlere yerleşmekten kaçınması biraz da nüfusa ve askeri gerekçelere dayanmıyor mu? Evet, sebepleri vardır. Mesala Bilge Tonyukuk 723 yılında...

Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralı’na gönderilen İncili Çavuş’un elbisesinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral kıyafetinden dolayı yargıladığı İncili Çavuş’a ”Bana senden başka...

Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralı'na gönderilen İncili Çavuş'un elbisesinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral kıyafetinden dolayı yargıladığı İncili Çavuş'a ''Bana senden...

Abdulkadir Geylani Sözleri

”… Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O halde her an yapacağınız tövbeleriniz de günahlarınıza denk olsun.” Dua ipini...

Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size...

Mutlaka Okumalısınız

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında,...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor