Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? – Sultan Murad Hüdavendigar’ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi, | Dtarihi
Osmanlı tarihiYeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? - Sultan Murad Hüdavendigar'ın 1362...

Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu? – Sultan Murad Hüdavendigar’ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi,

-

Sultan Murad Hüdavendigar’ın 1362 yılında Padişah olması üzerine Kara Halil Efendi, Osmanlılarda ilk defa uygulanan Kazaskerliğe getirilmiş ve bu ilmiye mesleği en yüksek kadılık sayılmıştır. Kara Halil bundan sonra görevi üzerine padişahlarla birlikte seferde bulunmuştur… Onun bu vazifede iken daha başarılı işler yaptığını görüyoruz. Fütuhatın ilerlemesine ve elde fazla kuvvetin bulunması zaruretine Kara Halil Efendi’nin tavsiyesiyle muharebeler de esir düşen genç Hristiyanların, Türk köylülerine verilip, İslam terbiyesi üzerine yetiştirilip, Türkçeyi de öğrendikten sonra acemi ocağına verilmesi ve oradan da yeniçeri olmaları ilk defa Kara Halil Efendi vesilesi ve zamanında gerçekleşmiştir. İşte ilk defa bu süretle Osmanlı yaya ocağı kuruldu ve bu ocağa yeniçeri ocağı denildi. Yine ulemadan Kara Rüstem’in ikazı ve Kara Halil’in bu durumu padişaha arz etmesi üzerine maliye teşkilatı kuruldu ve yeni kurulan yeniçeri ocağına harpte esir düşenlerden beşte birinin devlet hesabına alınması ve esire ihtiyaç olmadığı zamanlarda ise beşte bir esir akçesi alınması böylece kanun olmuş oldu.

Bilinmeyen Osmanlı – Kenan Bıyıklı

Mutlaka Okumalısınız

Tapınak Şövalyeleri ile Haşhaşiler nasıl yakınlaştı?

Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklara giden Haçlılar arasında, Müslümanlarla...
x