Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri… | Dtarihi
Osmanlı tarihiYıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri...

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri…

-

1389’daki I.Kosova savaşında ölen Sırp kralının oğlu olan Stefan Lazarevic,Bayezid’in vasalı haline gelmişti.Kendisine verilen itibarı boşuna çıkarmamış ve savaşlarda Osmanlı ordusunun en vurucu gücünü oluşturmuştur.Kendisi de hristiyan olmasına rağmen Niğbolu savaşının en kritik anlarında pusuda bekleyen kuvvetleri ile saldırıya geçmiş Macar kralının sancağını alaşağı etmiştir.Bundan dolayı kendisine ” Slav kılıcı ” ünvanı verilmiştir.Lazarevic’in Yıldırım ile dostluğu Ankara Savaşında da devam etmiştir.Savaşta Osmanlı ordusunun sağ kanadında yer alan Stefan Lazarevic’in emrindeki Sırp şovalyeleri Timur’un dahi hayranlığını uyandıracak şekilde savaşıyordu.Pek çok birlik kaçmış ve taraf değiştirmiş olmasına rağmen bu askerler sonuna kadar savaşmıştır.Muharebe sırasında Zırhlı Sırp askerleri Timur’un veliahdı Muhammed Sultan’ın emrindeki merkezin öncülerini epey hırpalamıştı.Bunun üzerine Muhammed Sultan Timur’dan izin alarak zırhlı birlikleri ve Timur’un hassa alayı ile topyekün bu kanada saldırdı.Ve kanat da çöktü.Muhammed Sultan, Timur’un en sevdiği torunu,büyük bir savaşçı ve tahtın varisiydi.Ankara savaşında ağır yaralar almış ve kısa bir süre sonra vefat etmiştir.O büyük bir ihtimalle Sırp askerleri ile savaşırken yaralanmıştı.Savaş sırasında Timur’un askerleri Bayezid’in bulunduğu merkez orduyu çember içine almıştı.Bunu gören Stefan Lazarevic çember içine dalmış ve Bayezid’i firar etmek için ikna etmeye çalıştıysa da başarılı olamamıştır.Timur Sırp askerlerin savaşmasından etkilenmişti.Hadidi durumu naklederken; Timur’un “Didi saç üstüne geymiş ışıhlar ,Ne yahşi cengider yaman ışıhlar”dediğini nakleder.Devamında “Görür ifrite benzer her birini, ışıh sanurdı Lazun kâfirini” demektedir.Yine bir kaynak Timur’un ” Kafir çerisiyle iyi cenk ettik, bu dervişler kusur etmediler” dediğini bildirir.Üstelik Sırplar ağır zırhlı olduklarından bu savaşta fazla kayıp vermemişlerdir.

Stefan Lazarevic fetret devrinde Mehmet Çelebi’yi desteklemiştir. Musa Çelebi ile yapılan savaşta Sırp askerleri sayesinde zafer kazanan Mehmet Çelebi tahta oturmuştur.Bu yardımının karşılığında da Stefan Mehmet Çelebi’den Çelebi’den Srebrenika, Nis ve Nis’in kuzey taraflarını almıştır.

Mutlaka Okumalısınız

Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir münadi şöyle seslenecek:

''Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir...
x