Ana Sayfa İslam tarihi Hz Eyyub hastalığından iyileştiğinde hanımı ile konuşması -‘Ey Allah’ın kulu! Burada bulunan şu musibete maruz kalmış adam nereye gitti?

Hz Eyyub hastalığından iyileştiğinde hanımı ile konuşması -‘Ey Allah’ın kulu! Burada bulunan şu musibete maruz kalmış adam nereye gitti?

0
Hz Eyyub hastalığından iyileştiğinde hanımı ile konuşması -‘Ey Allah’ın kulu! Burada bulunan şu musibete maruz kalmış adam nereye gitti?
PAYLAŞ:

”Yüce Allah Hz Eyyub’ (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp bir kenarda oturdu. Bu sırada hanımı geldi onu tanıyamadı. Hanımı:

-‘Ey Allah’ın kulu! Burada bulunan şu musibete maruz kalmış adam nereye gitti? Belki de köpekler ve kurtlar onu kapıp götürdü!’ dedi.

Hanımı bir müddet onunla konuşmayı sürdürdü. Hz Eyyub:

-‘Yazıklar olsun sana! Ben Eyyüb’üm!’ dedi. Hanımı:

-‘Sen benimle alay mı ediyorsun, ey Allah’ın kulu?!’ dedi Hz Eyyüb:

-‘Yazıklar olsun sana! Ben, Eyyüb’üm! Allah bana bedenimi geri verdi!’ dedi.

Abdullah bin Abbas devamla dedi ki: Yüce Allah Hz Eyyüb’a mallarını ve evlatlarının aynılarını ve bir o kadarını geri verdi.”

Vehb bin Münebbih dedi ki: ”Yüce Allah Hz Eyyüb’a ‘Ben sana aileni ve malını ve bir o kadar da beraberlerinde geri verdim. Şimdi su suyla yıkan. Çünkü senin şifan bu sudadır. Ashabın içinde bir kurban kes ve onlar için mağrifet dile. Çünkü onlar senin hakkında bana asi oldular’ diye vahyetti.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Dini Hikayeler

Hz Davud’un evinde bir merdiven vardı. Bu dört ayaklı merdivenle çıkacağı yere çıkardı. Bir gün abdest aldı ve namaz kılmak için taht üzerine çıkmak istedi. Orada bir müddet Allah’ına yalvaracaktı. Geldi o merdivenin ikinci basamağına ayağını koyar koymaz Melekü’l- Mevt geldi. Hz Davud, Hz Azrail’e dedi ki:

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da Deliler – Osmanlı delileri,  Osmanlı kara ordusu içinde  ayrı bir hususiyete sahipti. Osmanlı’nın bütün ordusu Hz. Ali’ye  intisaplı iken onlar

Selçuklu tarihi

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan,1072 yılında Hana kalesini kuşattı.Kale komutanı Yusuf el-Harezmi teslim olacağını bildirdi.Alparslan’ın huzuruna çıkınca hançerle saldırıda bulunup Alparslan’ı yaraladı. Aldığı yaralardan ölmek üzereydi son sözleri şu oldu:

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah dailerini yetiştirirken haşhaş mı kullanıyorlardu, yoksa telkinle mi uyuşturuyordu?

Sasani tarihi

Adil hükümdar Nuşirevan’ın adaleti – Derler ki, bir av yerinde Nuşirevan av kebabı yemek istemiş. Emri üzerine istediği yemeği hazırlamışlar, fakat tuz yokmuş. Tuz bulmak üzere bir uşağı köye göndermişler. Nuşirevan demiş ki:

İslam tarihi

Halid bin Velid Hz, Yemame Harbi’nde iken başındaki miğferi düşman safına düşürmüş ve canını tehlikeye atarak karşı saflara dalıp miğferini alıp geri dönmüştür. Bu manzarayı görenler,

Moğol tarihi

Cengizhan Tayciyutların 70 esirini kazanlarda diri diri kaynattı mı?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” ünvanını neden kabul etmedi?

İslam tarihi

Allah Rasulu Ebu Talib’in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına geldi. Amcasının yanında Ebu Cehil ibnu Hişam ile Abdullah ibnu Ebi Umeyye vardı. Allah Rasulu Ebu Talib’e dedi ki: ”Ey amca! La ilahe illallah, de. Bu kelimeyle Allah katında sana şahidlik edeyim.” Ebu Cehil ve Abdullah ibnu Ebi Umeyye:

İslam tarihi

Firavun İsrailoğullarının çocuklarını neden kesiyordu? – -‘Firavun ve etrafında bulunan kimseler, (bir gün) Yüce Allah’ın, Hz İbrahim’e; zürriyetinden

İslam tarihi

Hz Nuh’un kavmi putlara tapmaya nasıl başladı? Vedd, salih bir insandı. Kavmi içerisinde sevilen bir kimseydi. Vedd ölünce,

İslam tarihi

İsrailoğulları, Ermiya peygamberi yakaladılar, onu zincire vurup hapse attılar. İşte bu esnada Yüce Allah, İsrailoğullarının üzerine (Babil hükümdarı) Nebukadnessar’ı gönderdi. Nebukadnessar ordularıyla birlikte

Osmanlı tarihi

Sultan İbrahim’in acıklı şekilde öldürülmesi ve son sözleri – Ertesi gün Sultan İbrahim’in saraydan kaçtığı dedikodusu yayıldı. Hemen mimar çağrılıp Sultan İbrahim’in hapsedildiği iç köşkün kapı ve pencereleri tuğla ile örüldü. İçerden Sultanın bağrışları

İslam tarihi

Kuran’da 34 Şirk Çeşidi

İslam tarihi

Hz Muhammed’in (s.a.v) hayvanlar hakkındaki sözleri

İslam tarihi

Rekaiku’l-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre, kıyamet günü günahları sevaplarından ağır basan bir kulun cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelerek:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Hanım şakşakçılıktan ve yağcılıktan hoşlanmadığı bilinmektedir.Aynı şekilde sefer dönüşlerindede kutlama,tören,alkışlanmaktan pek hazzetmezdi .Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi’nden başarılı dönmüştü. Bütün halk toplanmış

İslam tarihi

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Selçuklu tarihi

Mevlana’nın aşk sözleri (Rubailer)

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa’ya Hayreddin ismini hangi padişah koydu?

PAYLAŞ:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

x