Yüce Allah, Hz Musa'ya Tuva Vadisi'nde nasıl seslendi? Oraya gelince, o kutsal yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan kendisine şöyle seslenildi: - Dtarihi
İslam tarihiYüce Allah, Hz Musa'ya Tuva Vadisi'nde nasıl seslendi? Oraya...

Yüce Allah, Hz Musa’ya Tuva Vadisi’nde nasıl seslendi? Oraya gelince, o kutsal yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan kendisine şöyle seslenildi:

-

Gerçekten Hz Musa, ailesine oradan bir haber getirdi hem de ne haber?!.. Ateşin yanında hidayet/yol gösterici buldu, hem de ne hidayet/yol gösterici?!.. Ondan bir (ilahi) nur/ışık aldı, hem de ne nur?!…

”Oraya gelince, o kutsal yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan kendisine şöyle seslenildi: ‘Ey Musa! Ben, kuşkusuz alemlerin Rabbi olan Allah’ım!” (el-Kasas, 28/30).

Yüce Allah Neml süresinde ise bununla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Oraya varınca şöyle seslenildi: ‘Ateşin bulunduğu yerde ve çevresinde olan kimseler mübarek kılınmıştır! Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden uzaktır!” (Neml, 27,8). Yani dilediğini yapan ve dilediği hükmü veren Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir.

”Ey Musa, gerçek şu ki mutlak üstün, tam hikmet sahibi olan Allah benim!” (Neml, 27,9)

Yüce Allah, Taha süresinde ise konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Ateşin yanına varınca kendisine şöyle seslenildi: ‘Ey Musa! Ben, evet ben senin Rabbinim! Pabuçlarını çıkar! Çünkü sen Kutsal Vadi’de, Tuva’dasın. Ve ben seni seçtim, şimdi vahyolunanı dinle. Gerçekten ben, evet ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl! Çünkü kıyamet saati mutlaka gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki, herkes yaptığı şeyin karşılığını bulsun! Sakın kıyamete inanmayıp, heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun!” (Taha, 20/11-16

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Cüneyd-i Bağdadi, birisi ona gelir sorar: -İhlası kimden öğrendiniz? -Mekke’de parasız kalmıştım. Basra’dan para bekliyordum ama…

Cüneyd-i Bağdadi, birisi ona gelir sorar: -İhlâsı kimden öğrendiniz? -Mekke-i Mükerreme'de harçlıksız kalmıştım. Basra'dan para bekliyordum ama gelmemişti. Saçım sakalım çok...

Hz Muhammed (sav): ”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler bu nasıl olabilir? diye...

”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler  ”Ya Resulullah, bu...

Hz Musa – Allah nasıl zikredilir?

Rivayet edildiğine göre, Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyeder: ''Ey Musa! Beni zikrederken vücudun titresin. Beni sükunet halinde zikret ki,...

Hz Muhammed (sav) – Şu kimseler helak olacak

Bir Ayet-i Kerime'sinde Allah Teala şöyle buyuruyor: ''Çokluk kuruntusu sizi son derece oyaladı.'' (Tekasür Suresi 102/1) Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...

Şeytanın sordurduğu Allah’ı kim yarattı sözünden kurtulmanın çaresi (Yaratılmış Olan zaten İlah olamaz)

Şeytan birinize gelip şöyle der: ''Seni kim yarattı?'' O da: ''Allah yarattı! der. Bu sefer: ''Peki Allah'ı kim yarattı?'' diye sorar....

Stalin 30.000 Moğol’u neden idam etti?

Cengiz Han'ın, yüzyıllardır sadık lamalar (Tibetlilerin ve Moğolların Buda rahiplerine verdiği ad) tarafından korunan ve yüceltilen ruhu, 1937 yılında...

Mutlaka Okumalısınız

Allah’ın Kur’an’da yemin etmesi ne anlama geliyor?

''Hayır! Yemin olsun Ay'a ve döndüğü vakit geceye, hem...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor