İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

Osmanlı tarihi

Masonlar Osmanlı’yı nasıl parçaladı?

İslam tarihi

Kuran’da geçen ”Makam-ı İbrahim” ne demektir?

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed’in şüpheli ölümü. Fatih Sultan Mehmed nasıl öldü?

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da Deliler – Osmanlı delileri,  Osmanlı kara ordusu içinde  ayrı bir hususiyete sahipti. Osmanlı’nın bütün ordusu Hz. Ali’ye  intisaplı iken onlar

İslam tarihi

Allah (c.c) katında en sevimli ses

İslam tarihi

Bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz şöyle buyuruyor: ”Arşın bir yerinde şöyle yazılır:

Dini Hikayeler

Ancak Kârun, hem bu sözlere hem de Mûsâ -aleyhisselâm-’ın nasîhatlerine kulaklarını tıkamıştı. Öyle ki, Mûsâ -aleyhisselâm-, ona malının zekâtını vermesini söylediğinde, zenginliğini bir bakıma ona borçlu olmasına rağmen:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ”Kıyametin 5 işareti ve sebep olduğu hastalıklar, kıtlıklar,iç kargaşalar,kuraklıklar”

Dünya tarihi

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü

İslam tarihi

Lokman Hekim’in oğluna nasihatları

Dini Hikayeler

Allah (C.C.) Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa sana acaibattan bir sır bildireyim mi? buyurdu. Musa Kelimullah: — Göster ya Rabbi! diye iltica etti. Allah tarafından: — Ya Musa! Git filân yerdeki çeşmenin başına, kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle!, emri geldi. Musa Aleyhisselâm gitti, tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı.

İslam tarihi

Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu?

İslam tarihi

İsa (a.s) zamanında üç kimse yolculuk yapıyorlardı, yolda bir hazine buldular; hazineyi paylaşmadan önce:

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Askı

İslam tarihi

Kıyamette mürailerin durumu

Timur tarihi

Timur nasıl topal kaldı? – Nüanslara girmeden söylersek, Timur’un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun

Selçuklu tarihi

Alparslan’ın mezar taşında yazan yazı

Hun Tarihi

Attila Han’ın Çocukluğu

İslam tarihi

Şeytanın sordurduğu Allah’ı kim yarattı sözünden kurtulmanın çaresi (Yaratılmış Olan zaten İlah olmaz)

x