Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman'ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa süren bir sohbetten sonra... - Dtarihi
İslam tarihiZaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman'ın...

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman’ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa süren bir sohbetten sonra…

-

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman’ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa süren bir sohbetten sonra da izin isteyip ayrıldı.

Genç, Hz Süleyman’a onun kim olduğunu sordu. Hz Süleyman, ”Azrail’di.” diye cevap verdi. Birden gencin içine korku düştü. Yüzü sarardı ve tir tir titremeye başladı. Hz Süleyman bu durumu görünce, ”Ne oldu sana? Nedir bu halin? Metin ol, o senin için gelmedi, zaman zaman yanıma gelir.” dedi. Genç:

”Bana çok tuhaf ve manalı gözlerle baktı. İçime bir korku düştü.” dedi ve şu dilekte bulundu:

”Ey adaletli hükümdar! Allah, rüzgarı emrine verdi. Ne olur, rüzgara emret de beni Hindistan’a götürsün. Azrail’den uzak olmak istiyorum. Bir müddet orada kalıp dönersem, içimi dolduran bu korkudan kurtulurum.”

Hz Süleyman, gencin ricasını kabul etti ve rüzgara emretti. O da onu Hindistan’ın Seylan adasına uçurdu. Ertesi gün Azrail yine uğrayınca Hz Süleyman, bir gün önce olanları hatırlatıp gencin durumunu sordu. Azrail şöyle cevap verdi:

”Ey Allah’ın peygamberi! Benim o gence manalı bakmamın nedeni, onu burada görünce şaşırmamdandı. Çünkü Allah bana, o günün gecesinde onun ruhunu Hindistan’da almamı emretmişti. Bu adamın yüz tane kanadı olsa ,yine de o vakte kadar Hindistan’a gidemez, diye düşündüm. O yüzden kendisine tuhaf tuhaf baktım. Fakat Hindistan’a gidip tam vaktinde onun da oraya gelmiş olduğunu görünce, emri yerine getirdim ve Allah’ın takdirine hayran oldum. Sana bugün tekrar uğramamın nedeni de bu işin sırrını ve dün benden sonra olanları öğrenmek içindi.”

Hz Süleyman, ”O güya senden uzak olmak ve ölümden kurtulmak için oraya gitmek istemişti.” dedi ve olanları anlattı.

Mesnevi

Osmanlı tarihi

Ertuğrul Gazi’nin Osman Gazi’ye Şeyh Edebali hakkında söylediği söz

Ertuğrul Bey her işini onunla istişare ederdi. Oğullarının terbiyesini de ona ısmarlamıştı. Oğlu Osman'a: 'Oğul beni üz, aman şeyh Edebali'yi,...
Osmanlı tarihi

Şah İsmail Yavuz Sultan Selim’le alay etmek için mücevherle dolu bir sandık gönderir. Sandığı açarlar bakarlar ki…

Yavuz Sultan Selim zamanında, İran Şahı kıymetli mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderiyor Sultan Selim'e Sandık açılıyor.  İçinden çeşit çeşit...
İslam tarihi

Deccal’in fitnesinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir:  ‘Annen ile babanı diriltirsem, Rabbin olduğuma inanır mısın? O da: ‘Evet’ diyecek. Bunun üzerine iki şeytan onun anne ve babasının kılığına girerek ona görünecekler ve şöyle diyecekler: 

Deccal'in fitnesinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir: 'Annen ile babanı diriltirsem, Rabbin olduğuma inanır mısın? O da: 'Evet' diyecek....
Osmanlı tarihi

Sabetaycılık nedir? Yıl 1626 Sabetay Sevi dindar bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ancak Sabetay zamanla bu dindarlığını daha da ileri götürüp önce Yahudi mistisizmi, sonra da Kabala ilgilenmeye başlar. Burada…

Sabetaycılık aslında Türkiye'nin en önemli konularından biri olmakla beraber en az incelenen fakat hakkında en çok spekülasyon yapılan konulardan biridir....
İslam tarihi

(Bir gün) Hz. Lokman’a, daha önce onu tanıyan bir adam gelip kendisine: -‘Gördüğün şu mertebeye seni ulaştıran şey nedir?’ diye sordu. Lokman:

İbn Ebi Hatim dedi ki: ''Yüce Allah, (hikmetli davranışından) dolayı Lokman  el-Hekim'in mertebesini yüceltti. (Bir gün) Lokman'a, daha önce onu...
İslam tarihi

Hz İsa’nın Sözleri

'Ey Havariler topluluğu!.. Hazinelerinizi göğe yerleştirin. Çünkü kişinin kalbi, hazinesinin olduğu yerdedir!' İlim öğrenen, ilmi öğreten ve öğrendiğiyle amel eden...
Dini Hikayeler

Musa aleyisselam bir derviş görmüş. Derviş, giyeceği olmadığından kendisini kumun içine sokmuş imiş. Derviş: ”Ey Musa, dua et de Allah bana biraz dünyalık versin. Yoksulluktan ve takatsizlikten canım çıkacak.”  Hazreti Musa, dua etmiş ve Allah o fakire istediği dünyalığı vermiş. Birkaç gün sonra Hazreti Musa,

Musa aleyisselam bir derviş görmüş. Derviş, giyeceği olmadığından kendisini kumun içine sokmuş imiş. Derviş: ''Ey Musa, dua et de Allah...
İslam tarihi

Yine bir gün Hz Peygamber: ”Sahabelerim, size, cennet ehlinin en şereflisi kimdir söyleyeyim mi?” ”Buyur Ya Rasulallah” dediklerinde:

Yine bir gün Hz Peygamber: ''Sahabelerim, size, cennet ehlinin en şereflisi kimdir söyleyeyim mi?'' ''Buyur Ya Rasulallah'' dediklerinde: ''Ümmetimin alimleridir''...
İslam tarihi

İsmi ”Zerdüşt” olan bir kimse Ermiya peygamberle arkadaşlık etmişti. Zerdüşt adlı bu adam, (bir gün) Ermiya peygamberi kızdırdı. Bunun üzerine Ermiya peygamber ona beddua etti. Zerdüşt de…

Mecusilik dini Beştasb zamanında ortaya çıktı. Şöyle ki: İsmi ''Zerdüşt'' olan bir kimse Ermiya peygamberle arkadaşlık etmişti. Zerdüşt adlı bu...
İslam tarihi

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?”

Rivayet edildiğine göre, Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ''Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?'' diye sorar. Hz...
Osmanlı tarihi

Avustralya’ da yaşayan 2 Osmanlı askeri Avustralya’ ya nasıl savaş açtı? – İngilizler Hindistan’ı işgal eder, Hindistan Kralı Osmanlı’dan yardım ister. Yıllardır savaş içinde olan

İngilizler Hindistan'ı işgal eder, Hindistan Kralı Osmanlı'dan yardım ister. Yıllardır savaş içinde olan Osmanlı bu yardımı karşılıksız bırakmamakla birlikte 350...
Timur tarihi

Timur’un Osmanlı’ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? – İlber Ortaylı

Evet, bu bence ne stratejidir, ne de idari teşkilattır. Fakat Timur'un devri ve Uluğ Bey'le biten çocuklarının zamanı bilim, edebiyat...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ye’cüc bir ümmettir. Me’cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli silahlı bin erkek görmeden ölmez.” Dedim ki: ”Ey Allah Resülü! Onları bize anlatır mısın?” Şöyle buyurdu:

Onun Huzeyfe'den rivayeti: ''Ye'cüc bir ümmettir. Me'cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı’nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi’ndeki itaatsizliklerini hatırlatarak onlara şöyle seslenmiştir:

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı'nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi'ndeki itaatsizliklerini hatırlatarak onlara şöyle...
Osmanlı tarihi

30 kişinin baş aşağı çınara asıldığı Vaka-i Vakvakiye nedir? Yeniçerilere kapıkulular ve halk da dahil olunca

4. Mehmed Osmanlı padişahlarının arasında hükümdarlık tahtına en küçük yaşında oturanıdır. Belki de bu yüzden Topkapı Sarayı'ndaki hadımağaları çocuk padişah...
İslam tarihi

Hz İsa ile Hz Yahya (bir gün) çıkıp birlikte yürüyorlardı. Derken Hz Yahya, bir kadına çarptı. Hz İsa, ona:

''Hz İsa ile Hz Yahya (bir gün) çıkıp birlikte yürüyorlardı. Derken Hz Yahya, bir kadına çarptı. Hz İsa, ona: -...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala’nın sevdiği kullar

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dünya ve onun içinde olan şeyler...
Türk tarihi

Büyük vatan şairi İstiklal Marşımız’ın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un en üstün yanlarından biri de insana verdiği  değer ve gösterdiği saygıydı. Özellikle çocuklara karşı çok hoşgörülü ve özveriliydi. Halkalı Baytar Mektebi’nde (veterinerlik okulu) öğrenim görürken ”Hasan” adlı biriyle çok sıcak bir dostluk kurmuştu. Hasan, bir gün şöyle bir öneride bulundu Akif’e

Büyük vatan şairi İstiklal Marşımız'ın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un en üstün yanlarından biri de insana verdiği  değer ve gösterdiği saygıydı....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en kötüsü kimdir?

İnsanların en kötüsü o fasık insandır ki, Allah'ın kitabını okur, dini bilgiler edinir de sonra facir kimse ile arkadaşlık yapar,...
İslam tarihi

Allah Teala, Hz Davud’a şöyle buyurmuştur:

Bir rivayete göre Allah Teala, Hz Davud'a buyurmuştur: Ey Davud! Zikrim zakirler için, cennetim muti kullarım içindir. Yeteri kadar rızkım...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x