İslam tarihi

Hasan el-Basri ile Muhammed bin İshak dedi ki: ”O hükümdarın adı, Davud bin Nura idi.Bu hükümdar, Hz İsa’nın öldürülmesini ve çarmıha gerilmesini emretti. Bunun üzerine Hz İsa’yı Kudüs’teki bir

İslam tarihi

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

Dini Hikayeler

Cenab-ı Allah İsa aleyhisselâm’ı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselâm’ın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah’a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselâm, bir gün

İslam tarihi

Cehennemden çıkıp cennete girecek son kişi

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v)’in ümmeti için en çok korktuğu şey

Dini Hikayeler İslam tarihi

Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Yakınlarından birisi Ömer b. Abdülaziz’e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren görevliye şöyle dedi:

Dini Hikayeler

Sodom ve Gomere’nin Son Günü

Türk tarihi

Ca’ber Kalesi’nin yakınlarındaki türbede yatan Süleyman Şah kimdir? – 20 Ekim 1921’de TBMM hükümetiyle Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi’nin dokuzuncu maddesi gereğince

Osmanlı tarihi

4.Murad’ın Yeniçeri’yi Ortadan İkiye Bölüşü

İslam tarihi

Allah, Hz Musa ile Hz Harun’u Firavun’a gönderirken onlara şöyle buyurur:

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İşkence Sandalyesi (Engizisyon Sandalyesi)

İslam tarihi

Hz Davud’un cehennem hakkındaki sözü

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyden elde edilen para dört şeyde kabul edilmez:

Dini Hikayeler

Hz İbrahim’in Duası

İslam tarihi

Sahabe’den bazıları şöyle der: ”Zinadan sakının! Çünkü o, üçü dünyada üçü de ahirette olmak üzere insanı altı şeye düçar eder.

İslam tarihi

Hz Adem (as)’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Adem’in ölüm anı geldiğinde oğullarına:

Selçuklu tarihi

”Eğer Sultan Alp Arslan 1072’de şehit edilmemiş olsaydı, İstanbul’u fethedebilir miydi?

Dini Hikayeler

İmam-ı Azam’ın babasındaki kul hakkı korkusu – İmam-ı Azam Hazretleri, Hanefi mezhebinin imamıdır. Babası, Sabit isminde takva sahibi bir zattır. Sabit Hazretleri, birgün

Osmanlı tarihi

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

İslam tarihi

Hz Nuh’un gemisinin teknolojik üstünlüğü

x