Zülkarneyn, zorba bir hükümdarı (Allah'a iman etmeye) davet etti. Hükümdar, onun boynuz(lar)ından (birini) vurarak kırıp  parçaladı. Sonra Zülkarneyn... - Dtarihi
İslam tarihiZülkarneyn, zorba bir hükümdarı (Allah'a iman etmeye) davet etti....

Zülkarneyn, zorba bir hükümdarı (Allah’a iman etmeye) davet etti. Hükümdar, onun boynuz(lar)ından (birini) vurarak kırıp  parçaladı. Sonra Zülkarneyn…

-

Zülkarneyn’e (”Zülkarneyn/iki boynuzlu”) adının verilmesinin sebebi hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

1- Bir rivayete göre Zülkarneyn’in başında, boynuza benzer iki çıkıntı bulunduğundan (yani ”iki boynuzlu” anlamına gelen) ”Zülkarneyn” adı verilmiştir.

Vehb bin Münebbih demiştir ki: ”Zülkayneyn’in başında iki boynuz vardı.”

2- Ehl-i Kitap’tan bazıları demişlerdir ki: ”Farslılar ve Bizanslıların hükümdarı olduğu için ona ”Zülkarneyn” adı verildi.”

3- Başka bir rivayete göre ise Zülkarneyn, güneşin doğuda ve batıdaki boynuzlarına ulaştığı için bu adı almıştır. Çünkü Zülkarneyn, doğu ile batı arasındaki (her yere) sahip olmuştur. (Bu sebeple ”Zülkarneyn” adını almıştır.

4- Hasan el-Basri demiştir ki: ”Zülkarneyn’in iki saç örgüsü vardı. Bunları boynuna dolardı. Bu sebeple ona ”Zülkarneyn adı verilmiştir.”

5- İshak bin Bişr ise

”Zülkarneyn, zorba bir hükümdarı (Allah’a iman etmeye) davet etti. Hükümdar, onun boynuz(lar)ından (birini) vurarak kırıp  parçaladı. Sonra Zülkarneyn, yine onu (Allah’a iman etmeye) davet etti. Hükümdar, ikinci boynuzunu da kırıp parçalayıp ufaladı. Bundan dolayı Zülkarneyn’e (”iki boynuzlu” anlamına gelen) ”Zülkarneyn” adı verilmiştir.”

6- Sevri, Hz Ali’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

”Hz Ali’ye, Zülkarneyn ile ilgili soruldu. Hz Ali: ”Zülkarneyn, Allah yolunda nasihat veren bir kuldu. (İnsanlara Allah yolunda nasihatte bulunurdu. Kavmini, Allah’a (iman etmeye) davet etti. Derken onun boynuzuna vurdular. O da öldü. Allah, onu yine diriltti. Kavmini yine Allah’a (iman etmeye) davet etti. Onlar da bu defa onun diğer boynuzuna vurdular. Bu sebeple ona (”iki boynuzlu” anlamına gelen) ”Zülkarneyn” adını verdiler.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

”Japonya’nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur:

1. Japonya, modernleşme çağına girdiği zaman 1868'de dil ve...

Kuran’da geçen Allah ile aldatılan münafıkların sonları nasıl olacak?

Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı...