Türkler, Zülkarneyn'e; (Ye'cuc ve Me'cu'u kasdederek) bu iki kabilenin, kendilerine haksızlık ettiklerini, beldelerinde bozgunculuk yaptıklarını ve yollarını kestiklerini söylediler. Sonra da Zülkarneyn'e; - Dtarihi
İslam tarihiTürkler, Zülkarneyn'e; (Ye'cuc ve Me'cu'u kasdederek) bu iki kabilenin,...

Türkler, Zülkarneyn’e; (Ye’cuc ve Me’cu’u kasdederek) bu iki kabilenin, kendilerine haksızlık ettiklerini, beldelerinde bozgunculuk yaptıklarını ve yollarını kestiklerini söylediler. Sonra da Zülkarneyn’e;

-

Yüce Allah konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”O yine bir yol tuttu. Sonunda,iki set arasındaki bir yere ulaşınca, onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim buldu.” (Kehf 91)

Yine Zülkarneyn, bilgisi az bir milletle karşılaştı.

Türkler, Zülkarneyn’e; (Ye’cuc ve Me’cu’u kasdederek) bu iki kabilenin, kendilerine haksızlık ettiklerini, beldelerinde bozgunculuk yaptıklarını ve yollarını kestiklerini söylediler. Sonra da Zülkarneyn’e; kendilerine ulaşmalarını engellemek suretiyle Ye’cuc ve Me’cuc ile kendileri arasına bir set yapmasını sağlamak için ona bol miktarda haraç getirdiler. Zülkarneyn ise Allah’ın kendisine vermiş olduğu bol miktardaki mallarla yetinerek Türklerin getirmiş olduğu haracı almaktan kaçınıp:

”O dedi ki: Rabbimin bana vermiş olduğu imkanlar hayırlıdır.” (kehf 95)

Sonra Zülkarneyn, Türklerden; kendileri ile haksızlık eden milletler arasına bir sed yapması için adamlar ve aletler toplayıp getirmelerini istedi. İki dağ arasına konulacak bu sed, iki tarafın arasına engel olacaktı. Bunun, gerisinde derin ve engin denizler ile zirvesine bakılamayacak kadar yüksek dağlar vardı.

Nihayet Zülkarneyn bu seddi inşa etti. İnşaat malzemesi olarak demir ve eritilmiş bakır kullandı. Kurşun da kullandığı da rivayet edilmiştir. Fakat doğru olan, ilk görüştür. Kerpiç yerine demir, çamur yerine de eritilmiş bakır kullandı. Bu sebeple Yüce Allah buyurmaktadır:

”Artık Ye’cuc ve Me’cuc bu engeli ne aşabildiler, ne de delebildiler.” (kehf 97)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Cennete ilk girecekler

İbn Abbas’tan (r.a) şöyle rivayet olunmuştur: "Resûlullah'ın ashâbından bir grup oturmuş onun gelmesini beklemekteydiler. Resûlullah (s.a.v) geldi ve onlara yaklaştığında...

Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen, önü arkası yamalı insanlar gördü. Cebrail’e ”Kim bunlar...

Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen,...

Timur nasıl topal kaldı? – Nüanslara girmeden söylersek, Timur’un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun

Nüanslara girmeden söylersek, Timur'un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun çalarken kolundan ve...

Türklerin ilk atası kimdir?

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?   Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer....

Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir:

Rivayet edildiğine göre Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir: ”Ona ateşten öyle bir...

Sovyetler’in Kuruttuğu Göl Aral Gölü!

Orta Asya'yı pamuk ambarı yapmayı kafasına koyan Sovyetler Birliği yönetiminin 1960'lardan itibaren uyguladığı baskı altında, bu aşırı su isteyen...

Mutlaka Okumalısınız

Kanuni Sultan Süleyman halktan fazla vergi toplayan Hüsrev Paşa’yı nasıl görevden aldı?

Mısır'ın fethinden sonra bu eyaletin Osmanlı hazinesine ilk vergisini...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x