Dini Hikayeler

Hz Muhammed – Ana Hakkı

Hun Tarihi

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

Selçuklu tarihi

Mevlana’nın ölümü nasıl oldu ve son sözleri ne idi?

Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Hun Tarihi

Attila Kutsal Kılıcı nasıl buldu? – Kutsal kılıç, Hunların ilk atası ve Hun hanedanının banisi,

İslam tarihi

İsrailoğulları, Ermiya peygamberi yakaladılar, onu zincire vurup hapse attılar. İşte bu esnada Yüce Allah, İsrailoğullarının üzerine (Babil hükümdarı) Nebukadnessar’ı gönderdi. Nebukadnessar ordularıyla birlikte

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir:”

Osmanlı tarihi

Orhan Gazi’nin silah arkadaşı Gazi Ali Bey – Hereke tam fethedileceği sırada kaleden atılan bir ok Ali Bey’in gözüne saplandı. Ali Bey eli ile  oku gözünden çıkartırken, yanında bulunan arkadaşları çok telaşlandılar, bunu göre Ali Bey şöyle dedi:

Timur tarihi

Timur’un ilginç ceza yöntemleri var. Birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bir şehri tamamen

İslam tarihi

Kuran’da geçen Sebe’ kavmi, Arim seline neden maruz kaldı? – Sebe’ halkının imrenilecek bir halde bol rızıkları, çok meyveleri ve bereketli ekinleri vardı. Bununla beraber onlar,

Osmanlı tarihi

III.Vlad, kazığa geçirdiği insanların oluşturduğu bir dairenin ortasında saray halkı ile beraber yemek yemekten büyük zevk alırdı. Özellikle de Türkleri

Timur tarihi

Padişah Bayezit bu yenilgiyi ve esareti gururuna yediremedi. Çok üzgün ve perişandı. Onun bu hali Timur’un kulağına gitti ve bir gece gizlice Bayezit’in esir tutulduğu çadıra girdi Timur. Yıldırım Bayezit’i gerçekten çok üzgün ve perişan görünce yanına yaklaştı, elini omzuna koydu ve gülümseyerek şöyle dedi:

Dünya tarihi

Ünlü seyyah Marco Polo, Hasan Sabbah ve Haşhaşileri nasıl anlatıyor? – Şeyh, bir hükümdarın katlini isteyeceği vakit gence şöyle diyordu:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – En büyük 3 günah

İslam tarihi

Rivayete göre Hz İsa bir gün bahçesini sulayan bir gencin yanından geçiyordu. Genç Hz İsa’ya: ”Rabbinden, sevgisinin zerre ağırlığı kadarını bana bahşetmesini iste” dedi. Hz İsa:

İslam tarihi

Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:

İslam tarihi

Allah Rasulu: ”Helak edici yedi şeyden sakının” buyurdu. Sahabeler: ”Ey Allah’ın Rasulu! Bunlar nelerdir? diye sordular. Allah Rasulu şöyle buyurdu:

Göktürk Tarihi

Göktürk Hükümdarı kendi şahsi servet yapmıyor, halkına nasıl dağıtıyordu? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah kimin borcunu Kıyamette ödeyecek

Göktürk Tarihi

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

x