PAYLAŞ

”Erkek çocuğa gelince; onun ana-babası inanmış kimselerdi.” (el-Kehf 18/80). Çocuk ise kafir idi. ”Bu çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk.” (el Kehf 18/80). Yani biz, o mü’min anne ve babanın, çocuk sevgisinin onları, o çocuğun dini üzere ona uymalarından endişe ettik. ”İstedik ki Rableri onun yerine kendilerine temizlikçe daha hayırlı ve daha merhametli birini versin.” (el-Kehf 18/81). Hızır, bunu, Hz Musa’nın: ”Sen kısas olmadan suçsuz bir cana nasıl kıyarsın?” (el-Kehf 18/74) sözüne uygun olarak söyledi.

”Daha hayırlı ve daha merhametli birini versin.” (el Kehf 18/81) Yani anne baba, Allah’ın ihsan edeceği çocukla, Hızır’ın öldürdüğü önceki çocuktan daha fazla merhamete nail olacaklardır.

(Hadisin ravisi) Said İbn Cübeyr’den başkasının iddiasına göre o anne babaya, öldürülen çocuğun yerine bir kız çocuğu verildi.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

   

PAYLAŞ