PAYLAŞ

Anlatıldığına göre Ebu’l Hasen er-Razi, vefatından iki sene sonra babasını rüyasında görür. Üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına:

”Babacığım, seni neden cehennemliklerin kılığında görüyorum?” diye sorar. Babası:

”Yavrum, nefsim beni cehenneme sürükledi. Sakın ona aldanma!” diye cevap verir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

   
       
       

PAYLAŞ