İbni Sina'ya hocası neden hocalık yapamayacağını anlayıp ders vermekten vazgeçti? İbni Sina nasıl öldü? - Dtarihi
Türk tarihiİbni Sina'ya hocası neden hocalık yapamayacağını anlayıp ders vermekten...

İbni Sina’ya hocası neden hocalık yapamayacağını anlayıp ders vermekten vazgeçti? İbni Sina nasıl öldü?

-

Kültür seviyesi yüksek ve tahsilli bir ailenin üyesi olduğu anlaşılan ve annesinin özel ilgisiyle eğitilen İbni Sina, bilim hayatına, Buhara’da özel hocalar nezaretinde önce Kur’an ve edeb ilimlerini öğrenerek başlamış, on yaşına geldiğinde hem Kur’an’ı ezberlemiş hem de Kur’an’a dayalı ilimleri ve Hint matematiğini öğrenmiştir.

Hanefi mezhebine mensup İsmail ez-Zahid’den fıkıh ve metodolojisi, Buhara’ya gelen Abdullah en-Natılı’dan yine özel derslerle mantık ve felsefe okumuş, Öklides’in geometrisi ve Ptolemaios’un astronomisini kendi gayretiyle öğrenip hocasına anlatınca Natıli, küçük yaştaki bu dehaya hocalık yapamayacağını fark ederek Buhara’dan ayrılmıştır.

18 yaşına geldiğinde artık okuma ihtiyacı hissetmeyecek kadar bilgi sahibi olmuştur.

Gazneli Sultan Mesud’un Isfahan’ı alması sırasında İbni Sina’nın evi ve kütüphanesi yağmalanmış, gerek bu olaya üzüntüsü, gerekse kendisine dikkat edememesinden dolayı kulunç hastalığına yakalanmış, çabucak kurtulmak için ilaçlara fazla yüklenince hastalık tedavi edilemez bir hal almıştır. İbni Sina, hasta haliyle Alauddevle’nin Hemedan seferine katılmış, bundan dolayı hastalık daha da ilerlemiştir. Artık iyileşemeyeceğini anlayan İbni Sina, tedaviyi bırakıp kaderine razı bir halde beklemeye başlamış ve 1037’de vefat etmiş, Hemedan’da defnedilmiştir; kabri buradadır.

Türk Düşünce Tarihi

Son İçerikler

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi için yola çıkmış ve Gebze yakınlarında bağlık bahçelik bir arazide mola vermişti. Etrafta üzüm bağları ve elma bahçeleri vardı....

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi için yola çıkmış ve Gebze yakınlarında bağlık bahçelik bir arazide mola vermişti. Etrafta üzüm...

Osmanlı İçin Çocuğunu Satılığa Çıkaran Müslüman Hintli Kadın

Çok zor şartlar altında devleti 33 yıl dahice idare eden Abdülhamit Han'ın Osmanlı tahtından indirilmesinden sonra, Osmanlı Devleti'nin başına...

Hz Muhammed (sav)’in Necaşi’ye gönderdiği mektup

Beyhaki ''ed-Delail'' adlı eserinde ''Peygamber'in Necaşi'ye gönderdiği Mektup Bahsi'nde şöyle der: ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Resulullah Muhammed...

İbrahim bin Edhem’in duası

Bir gün Kabe'de: ''Ya Rab bana ismet ver, günahsız eyle'' diye dua etti. Bir ses işitti: ''Benim gaffar olduğumu...

Anadolu ismi nereden geliyor?

''Anatolia'' bilindiği gibi Yunancada ''doğu'' anlamına gelir. Küçük Asya da, yine Yunanlıların tabiriyle, Büyük Asya'nın bir uzantısı manasındadır. Bizse...

Abdulkadir Geylani Hz. – Dininiz 4 şey yüzünden gider, bunlar şunlardır:

Dininiz dört şey yüzünden gider: 1- Bildiklerinizi hayata geçirmezseniz. 2- Hakkında bilginiz olmayan işler yaparsanız. 3- Bilmediklerinizi öğrenmez, cahil kalırsanız. 4- İnsanların, bilmedikleri...

Mutlaka Okumalısınız

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

Ey İnsan! kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x