>Aralık, 2019 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Takva sahibi olabilmek için kişide şu 10 özellik bulunmalıdır:

Tam manasıyla takva sahibi olabilmek için kişide şu on özellik bulunmalıdır: 1- Dilini gıybetten korumak. Çünkü Allah şöyle ...
Read More

Firavun nasıl boğuldu?

Nihayet Hz Musa'ya kavmiyle yani İsrailoğulları'yla birlikte Mısır'dan çıkması emredildi. Hz Musa da, kavmini alıp geceleyin yola çıkt...
Read More

Samiri, Böğüren Buzağı heykelini nasıl yaptı?

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları'ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır'dan ...
Read More

Firavun’un Hz Musa’yı öldürmek istemesi, Hz Musa Mısır’dan nasıl ayrıldı?

Hz Musa, güçlenip erkeklik çağına varınca artık Firavun'un adamlarından hiçbiri İsrailoğulları'ndan herhangi birine haksızlık ...
Read More

Hz Hızır’ın öldürdüğü çocuk buluğa ermiş kafir bir çocuktu

''Erkek çocuğa gelince; onun ana-babası inanmış kimselerdi.'' (el-Kehf 18/80). Çocuk ise kafir idi. ''Bu çocuğun onları azgınlık ve ...
Read More

Hz Musa’nın küçükken Firavun’un sakalını çekmesi ve Firavun’un O’nu öldürtmek istemesi

Hz Musa gelişip büyüyünce Firavun'un hanımı, Hz Musa'nın annesine bir gün tayin edip: -'Oğlumu bana getir de (onu) göreyim!' dedi. ...
Read More

Hz Hızır’ın ördüğü duvarın altında nasıl bir hazine yatıyordu ve onda ne yazıyordu?

''Duvara gelince; o, kentte iki yetim oğlana aitti'' (elKehf 18/82) Süheyli ded ki: ''Bu iki yetim, Kaşih'in oğulları olan Esram ve Sureym ...
Read More

Firavun İsrailoğullarının çocuklarını neden kesiyordu?

Said ibn Cübeyr dedi ki -''Ben, Abdullah İbn Abbas'a; Yüce Allah'ın Hz Musa'ya buyurduğu ''Seni kederden kurtardık ve türlü sıkıntı...
Read More

15 yıl boyunca Safevi idaresinde kalan Bağdat, 4. Murad’ın bu seferi sonucunda yeniden Osmanlı idaresine geçiyor. Orada İmam-ı Azam’ın türbesindeki hadise beni çok etkiledi.

Bağdat Seferi'ne bakalım. 15 yıl boyunca Safevi idaresinde kalan Bağdat, 4. Murad'ın bu seferi sonucunda yeniden Osmanlı idaresine geçiyor. ...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }