PAYLAŞ

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi: ”Burası onun yeri değildir; zira hüküm sürdüğü memleketin hesabını kıyamet günü vermeye mecburdur.” Yusuf (a.s)’ın durumu böyle olursa, ötekilerin halini ve ne cevap vereceklerini sen düşün!..

Nizamülmük – Siyasetname

 
 
 
 
 
   
 

PAYLAŞ