Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Memlük Ordusunu El-Mukaddam Dağının etrafını dolaşarak nasıl bozguna uğrattı?

Dini Hikayeler

İmam-ı Azam Ebu Hanife’yi öldürmek için gelen gözü dönmüş 70 Harici’ye ne oldu?

İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamet günü kafir amelini nasıl inkar edecek?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v), Tebük Gazvesi dönüşünde şöyle buyurmuştur:

İslam tarihi

Allah Resülü: ”En yakın olan akrabalarını uyar!” Ayet-i Kerime’si nazil olunca insanlara şöyle seslendi:

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralına Fermanı

Moğol tarihi

Cengiz Han büyü yapıp, cinlerle dostluk mu yapıyordu? Bu hikayelerin sorumlusu, fatihin ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra eserini yazan tarihçi Cüzcani’dir. Anlattıklarına göre

Osmanlı tarihi

Sultan Beyazıd-i Veli, şehzadesi Birinci Selim’i Trabzon’dan getirttiğinde ona Çubuklu Bahçe denen yerde kızıp kızılcık çubuğu ile sekiz defa vurmuştur. Bayezid’i Veli’nin oğluna sekiz defa vurması onun sekiz sene padişahlık yapacağına delalettir demişlerdir. Sonrasında padişah oğluna öğüt vermeye başlamış:

Osmanlı tarihi

”Dönemin yükselen bir başka korsanı da Turgud Reis’tir… Modern tarih yazımında Barbaros’un halefi gibi gösterilir. Ancak durum bu kadar basit değildir.” Durum tam olarak nedir Turgud Reis kimdir?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)- Cehennemde, kendisinden cehennemin her gün dört yüz kere Allah’a sığındığı bir vadi vardır. Bu vadi, ümmet-i Muhammed’den olan

Timur tarihi

Toktamış Han’ın Timur’a mektubu – Timur’a takdim edildikten sonra Toktamış’ın mektubu okundu. Altın Orda hükümdarı mektubunda,

İslam tarihi

Türkler, Zülkarneyn’e; (Ye’cuc ve Me’cu’u kasdederek) bu iki kabilenin, kendilerine haksızlık ettiklerini, beldelerinde bozgunculuk yaptıklarını ve yollarını kestiklerini söylediler. Sonra da Zülkarneyn’e;

İslam tarihi

Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında şöyle bir olay geçti: Hz Cebrail:

İslam tarihi

Hz Zekeriyya, (babası vefat eden) Hz Meryem’in bakımını üstlenip de her ne zaman onun yanına (yani) mihraba girecek olsa onun yanında henüz daha vakti olmamış ve

Dini Hikayeler

Karısını fırına atan münafık

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Otranto’yu aldığında Papa hangi ülkeye kaçmaya çalıştı?

Ünlülerden sözler

MEVLANA SÖZLERİ

İslam tarihi

Selahattin Eyyubi’nin son nefesini vermeden son sözleri ve emri şu oldu:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Kıyamet günü: ‘Hamd edenler ayağa kalksın’ diye nida edilir. Bunun üzerine bir topluluk ayağa kalkar ve onlara bir sancak verilerek hepsi cennete gönderilir” oradakiler: ”Hamd edenler kimlerdir, ya Resulullah?” diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurur:

Dünya tarihi

Sokrates’i son sözleri – Sokrates’in ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

x