”Oğul! Din işlerini herşeyden evvel ele alıp; yürütmek gayret ve esasını daima gözönünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, din ve devletin kuvvetlenmesine sebep olur.

Her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslam’ın yüceliğini yaşatınız.

Cihadın kemaline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz.

Her zaman İslam’a hizmet ediniz. Zira Cenab-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti.

Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid’i çok uzaklara götürünüz.

Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam’ın şefaatinden mahrum kalsın.

Din gayretine sahip olmayan, sefahate düşkün olan ve denenmemiş kimselere devlet işlerini verme!

Zira yaradandan korkmayan kimse, O’nun yarattıklarından da çekinmez.

Allah’ın rızası için devlet hizmetinde gayret gösterenleri daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile fertlerini koru, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşıla.

Tebeandan hiç kimsenin malına-mülküne dokunma. Hak sahiplerine haklarını ver, layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun, onların ailelerini gözet. 

Alimleri, fazilet sahiplerini, edipleri, yazarları ve sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun.

Başka bir memlekette olgun bir alimin, bir arifin, bir velinin bulunduğunu duyarsan; onlara layık bir usul ve ifade ile memlekete getirt. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki memleketinde çoğalsınlar; din ve devlet işleri nizaman girip ilerlesin.

Sakın, ordun ve zenginliğinle mağrur olma. Benden ibret al ki; zayıf, güçsüz bir karınca misali, hiç layık olmadığım halde buraya geldim ve Allah-u Teala’nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula.

Dinimizin tayin ettiği beytü’l maldaki gelirin ile kanaat eyle.

Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tenbih eyle.

Daima adalet ve insaf üzerinde bulun, zulme meydan verme.

Herhangi bir işe başladığın zmana Cenabı Allah’ın yardımına sığın.

Tebeanı düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru.

Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da Allah’ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevla’ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut.”

Osmanlı Padişahlarının Kerametleri – Ömer Altıntop

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Musa döneminde dini kullanan adam nasıl domuza döndü?
Ben-i İsrail'den bazılarının suratları hal-i...
Read more
Cahiliye dönemi meşhur şairi İmru'l-Kays'ı Bizans hükümdarı Kayser neden zehirleterek öldürdü?
Hucr el-Kindi'nin oğludur. Kabe'ye asılan...
Read more
Osmanlı'nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey
Çelebi Mehmed, şehzadelerle taht mücadelesi...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Sırat köprüsü hangi devlet başkanlarını cehenneme düşürecek? Kıyamet günü adil ve zalim idareciler getirilir;
Sahabelerden Huzeyfe b. Yeman der...
Read more
Hasan'ı Basri ve şeytan arasında geçen konuşma
Hasan-ı Basri'nin  müritleri Hasan-ı Basri'ye...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına üç taife sebep olacaktır:
Resulullah (sav) buyurmuşlardır ki: -Bu alemin...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır:
Dört şey vardır ki ameli...
Read more
Deccal şöyle diyecek: 'Ne dersiniz acaba, şu adamı öldürüp diriltsem durumumdan şüphe edermisiniz?'' 
Ebu Said (ra)'dan: ''Peygamber (sav) bize...
Read more
Ermiya peygamber: -'Ey Rabbim!... Kulların(ın hangisi) sana daha sevimlidir?' diye sordu. Yüce Allah da:
Ermiya bin Halkıya peygamber: -'Ey Rabbim!......
Read more
Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah döneminde Kırkpınar güreşleri nasıl doğdu? - Kırk Alperen Edirne yakınlarına gelmişlerdi. Yine güreşe tutuşmuşlardı. Otuz sekizi güreşini ayırmıştı. Ama iki yiğit hala güreşmeye devam ediyorlardı.
Orhan Gazi'nin yiğit oğlu Alperen...
Read more
Hz Muhammed (sav) - İnsanın kalbi nasıl kararır?
Bir topluluk tarafından ve sahih...
Read more
Alp Arslan'ın fiziki yapısı nasıldı?
Her şeyden önce yapılı biri....
Read more
Engizisyon İşkence Aleti – Kafir Çatalı
Bir kayışa tutturulmuş iki ucu...
Read more
Hz İsa'nın yeryüzünde ineceği yer
Hz İsa Dımeşk/Şam şehrindeki ''Beyaz...
Read more
Selehaddin Eyyubi Türk müdür? - Ahmet Taşağıl
Selehaddin Eyyubi Türk müdür? Selahaddin Eyyubi'nin...
Read more
Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde devam eder. Derken Allah Teala Hz Musa’ya vahyederek
Hikaye edildiğine göre Hz Musa...
Read more
Fatih Sultan Mehmed sırrını nasıl saklardı?
Padişah Fatih Sultan Mehmed'in Karadeniz...
Read more
Hz Musa Allah Teala’ya şöyle der: ”Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l münker yapan kişinin mükafatı nedir?” Allah Teala şöyle cevap verir:
Hz Musa Allah Teala'ya şöyle...
Read more
Allah Teala'nın Hz Musa'ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz
Rivayete göre Allah Teala, Hz...
Read more
Selahaddin Eyyubi'nin Müneccime Cevabı
Hangi Müslüman, kıyamet gününde Yaratıcısına...
Read more
Attila Han'ın Çocukluğu
Roma diplomasisi, yabancılara karşı eski...
Read more
Kişinin ölüm sonrasında başına gelecekler
Öldükten sonra sual cevap vardır....
Read more
Hz Bilal-i Habeşi' nin gördüğü işkencelere cevabı
Hz Bilal-i Habeşi bir gün...
Read more
Hz Musa'nın vefatı nasıl olmuştur? Vehb İbn Münebbih'in anlattığına göre Hz Musa,
Daha önce belirttiğimiz üzere Tih...
Read more
4. Mehmed ve Cinci Hoca'nın Akçeleri - Cinci Hoca namıyla meşhur Safranbolulu Hüseyin Efendi'den iki yüz kese akçe istenilse de Hoca buna yanaşmadı. Herkes Cinci Hoca'nın ciddi bir servet sahibi...
Dördüncü Mehmed cülusundan bir hafta...
Read more
İsrailoğulları Hz Musa'ya neden 'Sen git Rabbinle birlikte savaş dediler?' - Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler. Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları ahlaksızdılar. Anlatıldığına...
Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler....
Read more
Barbaros Hayreddin Paşa'ya Hayreddin ismini hangi padişah koydu?
Adı Hızır dediniz. Ona 'Hayreddin'...
Read more
Hz Ömer'in hakimi
Hazreti Ömer (r.a.) Sa'd bin...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Nefsimi kudretinde tutan Allah Teala'ya yemin olsun ki, ahiretin şu üç yerinde kişi kendinden başkasını hatırlamaz:
Hasan-ı Basri'den rivayet edildiğine göre,...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Allah kimin borcunu Kıyamette ödeyecek
Borç kıyamette borçludan öldüğü zaman...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code