İslam tarihi

-Yahudiler, Yüce Allah’ın ”Yahudiler, ”Üzeyir, Allah’ın oğludur.” dediler” (Tevbe 9/30) ayetinde geçen bu sözü niçin söylediler? diye sordu. ”Yüce Allah bir meleke emretti, o da içerisinde nur dolu bir kapla (gökten) indi ve

İslam tarihi

Müfessirlerin anlattığına göre Semud kavmi, bir gün toplantı  yerlerinde bir araya gelmişlerdi. Allah’ın Resulü Hz Salih, onların yanına vararak  onları Allah’a (kulluk etmeye) davet etmiş  onlara (ilahi azabı) hatırlatmış, onları (sapıklığa düşmekten) sakındırmış, onlara öğüt vermiş ve onları (batıla yanaşmamalarını) emretmişti. Fakat onlar,  Hz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

İslam tarihi

Şeytan Bismillahirrahmanirrahim denilmeden başlanan yemeğe nasıl hulul eder?

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın İspanya Kralına Mektubu

Dini Hikayeler

Süfyan-ı Sevri Hristiyan doktoru nasıl müslüman yaptı?

Dini Hikayeler

Bedevinin Halifeye Hediyesi

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid kendini zehirleyerek mi vefat etti?

Osmanlı tarihi

”Sin, Şın’a girdiğinde Muhyiddin’in kabri meydana çıkar.” sözü Yavuz Sultan Selim’in dikkatini çekmişti. Bu işaret zaman zaman

İslam tarihi

Kopardığım bir ot parçası deyip geçme!

İslam tarihi

Allah’ın sevdiği kul nasıl anlaşılır?

İslam tarihi

Münafıklar, bir mescid yaptırdılar. Allah’ın Elçisi’ni çağırmak istediler. Amaçları, inananları bölmekti. Mescidi süsledikten sonra, Resulullah’a haber gönderdiler, gelip mescidi şereflendirmesini istediler.

Osmanlı tarihi

Çandarlı Halil Paşa İstanbul’un fethine neden karşı çıkıyordu? -Ancak, devlet içinde mutlak bir otorite sağlayan kudretli veziriazam Çandarlı Halil fethe kesinlikle karşı çıkıyordu. Halil, bir Avrupa Haçlı ordusunun

Dünya tarihi

Ölümün eşiğinde, Büyük İskender komutanlarını çağırıp son üç arzusunu iletmiş:

Dini Hikayeler

İmam-ı Azam ve hırsız

Dini Hikayeler İslam tarihi

Hz İsa’dan sonra çıkan bir deccalin sinsi planı – Hz İsa’nın ölümünden sonra Yahudilerin başkanı müslümanları öldürmeye başlamış, öldürmeyle başa çıkamayacaklarını anlayınca yardımcısına bir çözüm bulmasını istemiş. O da;

İslam tarihi

Hz Davud Hz Süleyman’a şöyle demiştir: ”Mü’minin takva sahibi olduğunu şu üç şey gösterir:

İslam tarihi

Münafık kelimesi ne demektir?

Dünya tarihi

”Japonya’nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur:

Osmanlı tarihi

Kanuni İstanbul’daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken’in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin elçisinin oturması için yer ayrıldığı halde kendisinin yeri olmadığını gördü.

x