İslam tarihi

Cehennemden çıkıp cennete girecek son kişi

İslam tarihi

Zunnun-i Mısri – İnsanlar arasında küfre en yakın kişi kimdir?

Dini Hikayeler

Bir gün öğle namâzından sonra, Cebrâîl aleyhisselâm yetmişbin melek ile gelerek, En’âm sûresini getirdi. Resûlullah hazretleri o gece bütün Eshâb-ı kirâmı Âişe r.a hazretlerinin evinde topladı. Kandil yakıp, Sûre-i En’âmı okudular. Kandil  ışıksız oldu. Resûlullah hazretleri Ebû Bekr hazretlerine buyurdular ki,

Osmanlı tarihi

1967 Mısır-İsrail savaşında, Mısır askerlerinin, düşmanlarını beklerken İsrail ordusunun bir anda Süveyş’in öbür yakasına geçerek dünyayı şaşırtmıştır. Moşe Dayan’ın bu muazzzam başarıyı daha sonra bir basın toplantısında: ”İsrail’in bu başarılı stratejisi, Yavuz Sultan Selim’in

Selçuklu tarihi

Alp Arslan’ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti?

İslam tarihi

Hz Yahya İblis’le karşılaştığında ona ”Ey Allah düşmanı, insanlardan en sevdiğin kim, söyle!” der İblis:

Selçuklu tarihi

Kılıç Arslan, Çaka Bey’i neden öldürdü? Çaka’yı merasimle karşılayan Kılıç Arslan sonrasında ziyafette

Haberler

Fatih Sultan Mehmed Roma’yı nasıl fethedecekti?

Osmanlı tarihi

Osmanlı’nın mareşal padişahları kimlerdir?

İslam tarihi

Allah-u Teala mahlukatı neden yarattı?

Timur tarihi

Ankara Savaşı ile Osmanlı’ya Darbe Vuran Timur Nasıl Bir Liderdi?

İslam tarihi

Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son idrak ettikleri şey

Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin biat merasimi 1299’da Bilecik’te Oğuz Han töresine göre yapılmıştır. Osman Gazi’nin hükümdarlığını kabul edenler onun karşısında üçer kez

Hun Tarihi

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

Moğol tarihi

Tebdili kıyafet içinde kırk kadar Haşişi’nin kendisine suikast düzenlemek üzere yolladığı duyumunu almış olan Cengiz Han’ın olağanüstü güvenlik önlemlerine başvurduğuna tanıklık etmektedir. Cengiz Han bu duyuma cevaben,

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Son Sözleri

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Dil koparıcı

Osmanlı tarihi

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han’ın onlara:

İslam tarihi

Cennete ilk girecekler

Osmanlı tarihi

Çanakkale Savaşı’nın en dehşetli günlerinin birinde, Tayyar Paşa, ordunun  içinde sesi güzel ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep birden ezan okumalarını emrini verir. Emri olan alan yüzlerce asker, şafak kızıllığında, davudi sedasıyla o lahuti nağmeleri Çanakkale’nin kanla karışık soğuk sularına kadar dinletirler. Çok geçmeden  düşman mevzilerinden kağıda sarılı taşla bir mesaj gelir. Açıp bakarlar; Farsça yazılmış bir not:

x