Hz Muhammed (sav) - Yine (kıyamet günü) sahabilerimden bir kısım insanlar yakalanıp sol tarafa (cehennem tarafına) götürülürler. Ben: -'Ashabım, Ashabım! derim. Bunun üzerine (bana): - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Yine (kıyamet günü) sahabilerimden bir...

Hz Muhammed (sav) – Yine (kıyamet günü) sahabilerimden bir kısım insanlar yakalanıp sol tarafa (cehennem tarafına) götürülürler. Ben: -‘Ashabım, Ashabım! derim. Bunun üzerine (bana):

-

Resulullah şöyle buyurmaktadır:

”Siz Allah’a yalınayak, çıplak, sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız. Ardından ”Göğü kitap gibi dürer gibi dürdüğümüz gün, yaratmaya başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu yeniden var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız!” (el-Enbiya,21/104) ayetini okudu.

(Sonra da şöyle buyurdu:) Kıyamet günü (peygamberlerden) ilk elbise giydirilecek olan İbrahim’dir.

Yine (kıyamet günü) sahabilerimden bir kısım insanlar yakalanıp sol tarafa (cehennem tarafına) götürülürler. Ben:

-‘Ashabım, Ashabım! derim. Bunun üzerine (bana):

-‘Sen onlardan ayrıldığından bu yana onlar geri dönüp inkar ettiler!’ buyuru(lu)r.

Ben de salih kul (olan İsa’nın) söylediği gibi: ”Ben onların içinde olduğum sürece onları görüp gözetlerim. Ancak, sen, beni katına aldığında onları gözetleyen sadece sendin. Sen herşeyi görensin. Eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan sen güçlüsün, hikmet sahibisin” (el-Maide, 5/117/118) derim.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Abdulkadir Geylani Sözleri

”… Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O...
x