Sahabelerden Huzeyfe b. Yeman der ki: ”Salih olsun, olmasın, idarecilerden hiçbirine övgülerde bulunmam. Çünkü ben Rasulullah’ın şöyle derken işittim:

”Kıyamet günü adil ve zalim idareciler getirilir; Sırat köprüsünün üzerinde durdurulur. Hüküm vermede zulüm edenleri, rüşvet alanları, hasımlarından birisinin ifadesine kulak verip diğerini dinlemeyenleri sallandırıp düşürmesi için Sırat’a emredilir. Bu emri alan Sırat da onları düşürür. Bunlar, cehennemin dibine varıncaya kadar yetmiş sene aşağıya düşerler.”

Yöneticilere Altın Öğütler – İmam Gazali

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here