Dini Hikayeler

Ahmed bin Hadraveyh’in evine bir gün hırsız girdi. Her tarafı aradı, fakat götürecek bir şey bulamadı. Eli boş döneceği zaman Ahmed bin Hadraveyh;

İslam tarihi

Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın – Hz Muhammed (s.a.v)

İslam tarihi

İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİMSEL BULUŞLARI

İslam tarihi

Hikaye edildiğine göre Hz İsa bir gün İblis ile karşılaştı, İblis’in bir elinde bal, diğer elinde kül vardı. Hz İsa: ”Bu bal ve külle ne yapıyorsun ey Allah düşmanı?” diye sordu. İblis:

Türk tarihi

Pers İmparatoru Kyros’un hilesine rağmen Tomris savaşı nasıl kazandı? Kroises’un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle

Göktürk Tarihi

Bilge Kağan ihtilalle nasıl hükümdar oldu?

İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Gökten ateş yağsa kurtulacak kişiler:

Moğol tarihi

Cengiz Han’ın ayırdığı trajik bir aşk öyküsü – Gerçekten de Cengiz Han, Tatarlar arasında Yesügen hatun adında

Mısır tarihi

Mumyalar hakkında ilginç bilgiler…

İslam tarihi

Hz İlyas (a.s) ve Ba’l putuna tapan kavmine ne oldu? Hz İlyas, kavminin hükümdarından on yıl boyunca bir mağarada saklandı. Nihayet Yüce Allah

İslam tarihi

Kıyamet alametleri – Hidayetten mahrum mescitler

Selçuklu tarihi

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, – Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikşah’la görüşeceğim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhını” istedi.

İslam tarihi

Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı’nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi’ndeki itaatsizliklerini hatırlatarak onlara şöyle seslenmiştir:

İslam tarihi

İsa (a.s) İblis’e ”İnsanlardan en çok kimi seversin ve en kızdığın kimdir?” diye sormuş;

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed’in surlara işlediği isim

Osmanlı tarihi

Abd Meclisinde hangi Osmanlı Padişahının portresi bulunuyor?

Osmanlı tarihi

Büyük Cihangir Yavuz Sultan Selim’in günde

Osmanlı tarihi

Osmanlı’nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey – Rumeli’de ölen Musa Çelebi’nin cenazesi kalabalık bir kafile ile Bursa’ya yaklaşmıştı. Bunu gören Karamanoğlu

x