Allah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak? - Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak Teala meleklere emir veriyor: -Dünyada iken beylere paşalara verilen şeyleri bana getirin. Yine getirin dünyada iken benim için fakirlere verdiklerini. - Dtarihi
İslam tarihiAllah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak? - Keşşaf tefsirinde...

Allah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak? – Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak Teala meleklere emir veriyor: -Dünyada iken beylere paşalara verilen şeyleri bana getirin. Yine getirin dünyada iken benim için fakirlere verdiklerini.

-

Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak Teala meleklere emir veriyor:

-Dünyada iken beylere paşalara verilen şeyleri bana getirin. Yine getirin dünyada iken benim için fakirlere verdiklerini.

Beylere verilen ihtişamlı, mükellef giyecekler, yiyecekler getirilir. Bir de fakirlere verilen yırtık yamalıklı elbiseler, artık ekmekler vesaire…

Herkes eliyle ne verdiyse orada huzuruna gelir. Bu arada, melekler derler ki:

-Ey ademoğlu! Reva mıdır ki Allah-u Teala için bunları, bu eski ve yaramaz, kimse tarafından beğenilip istenmeyen şeyleri verdin? Abes yerlere, şöhretin için, fesad yerlere, fiyaka için bunlardan çok nefis, güzel ve mükemmel şeyleri verdin, ey hayasız!

İnsanın ihsanı, iyiliği ve yardımları Hak Teala’nın huzurunda insanın karşısına çıkarılacağı için Peygamber Efendimiz fakirlere bir şey vereceği zaman vereceği şeyi iyice yıkar, temizler, güzel kokular sürer, sonra verirdi.

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. (Âl-i İmrân 92)

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

İslam tarihi

İbn Kesir – Hz Hızır (as)’ın öldürdüğü çocuk buluğa ermiş kafirdi

''Erkek çocuğa gelince; onun ana-babası inanmış kimselerdi.'' (el-Kehf 18/80). Çocuk ise kafir idi. ''Bu çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden...
İslam tarihi

Roma İmparatoru Ebu Eyyub el-Ensari Hz’lerinin mübarek cesedini vahşi hayvanlara atacağım dedi. Ama düşünemediği bir şey oldu…

Ebu Eyyub el-Ensari İslam'ın bu ilk İstanbul kuşatması sırasında rahatsızlandı. Sefer meşakkati ve yaşının bir hayli ileri olması da durumu...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav): Cebrail: ”Ümmetin senden az sonra fitneye düşecektir” dedi. Ben: ”Küfür fitnesi mi yoksa sapıklık fitnesi mi?” diye sordum. O da:

''Cebrail bana ansızın (hemen) gelip: ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' dedi. Ben de: ''Evet, inna lillahi ve inna ileyhi...
Dünya tarihi

1096 yılında Haçlılar Kudüs’e girip 40.000 Müslümanı nasıl öldürdü?

1096 yılında Haçlıların Kudüs'e girerek 40.000 Müslümanı kılıçtan geçirdikten sonra Gödofroi dö Buygom'un Papa 2. Urban'a yazdığı mektupta: ''Kudüs'te bulunan...
İslam tarihi

İblis, Hz Adem’e neden secde etmedi?

''Ve o zaman meleklere, ''Adem'e secde edin!'' dedik, hemen secde ettiler. Yanlız İblis  dayattı ve büyüklüklük tasladı,böylece inkarcılardan oldu.'' (Bakara34)...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman devrinde saray bahçesindeki meyve ağaçlarına karıncaların zarar verdiği görülmüş ancak ne yaptılarsa da karıncalardan kurtulamamışlardı. Bunları öldürmekten gayrı bir çözüm de kalmayınca Kanuni, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den fetva alarak bu işi halletmeye karar verdi. Bu meramını ise şiirle Şeyhülislam’a şu şekilde sual etti:

Kanuni Sultan Süleyman devrinde saray bahçesindeki meyve ağaçlarına karıncaların zarar verdiği görülmüş ancak ne yaptılarsa da karıncalardan kurtulamamışlardı. Bunları öldürmekten...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Müslümanın günlerce dolaşıp yıllık zekatını verebileceği fakir birini arayıp bulamadığını, Bunun üzerine…

Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Müslümanın günlerce dolaşıp yıllık zekatını verebileceği fakir birini arayıp bulamadığını, Bunun üzerine zekatının tutarı olan...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethi için çok ayrıntılı hazırlıklara girişmişti. Surlar önünde 160.000 askerle dayanılacak. Planlarına güvenen genç padişah, huzuruna gelen son Bizans elçisine şöyle seslendi:

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethi için çok ayrıntılı hazırlıklara girişmişti. Surlar önünde 160.000 askerle dayanılacak, verilecek kayıplar geriden aksamadan hemen...
İslam tarihi

Cebrail (as) varır ve der ki: -Ey cehennem! Cebbar-ı alem (Allah c.c.) seni istiyor. Cehennem bu sözü işitince titreyerek der ki: -Yoksa bana azap mı edecek? Cebbar-ı alem acaba beni ne için ister? Cebrail (a.s.) buyurur ki:

Raviler şöyle rivayet ederler ki ''Gelmiş geçmiş ve gelecek bütün ümmetler bir yere toplanırlar. Hak Teala emreder; Cebrail'e buyurur ki...
Timur tarihi

Timur’un lakaplarından birisi de ‘Sahipkıran.’ Bu ne demektir? Niçin bu lakap verilmiştir?

Sahipkıran teriminin bir unvan, lakap veya sıfat olarak tarih boyunca birçok hükümdar tarafından ya da birçok hükümdar için kullanıldığı bilinmekle...
Osmanlı tarihi

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Batı kaynaklarında isminden ziyade ''Yıldırım'' lakabıyla anılır. Bazı Fransız yazarlar,...
Timur tarihi

Osmanlı topraklarına giren Timur, 18 günlük bir kuşatmanın ardından 10 Ağustos 1400’de Sivas’ı teslim aldı. Kaleyi savunan 4000 askeri kan dökmemeye söz verdiği için diri diri…

Timur batıya doğru harekete geçtiğinde Osmanlılar, Memlüklüler, Altınordu ve Kadı Burhaneddin Ahmed Beyliği arasında ona karşı bir ittifak oluşturulmaya çalışıldı....
İslam tarihi

Hahamlar Tevrat’ı değiştirmiş ama Hz Muhammed (sav) ve Hz İsa’yı anlatan şu cümleyi değiştirmeyi akıllarına gelmemiş:

"Rab Sina dağından geldi, halkına Seirden doğdu ve Faran dağından parladı,on binlerce kutsalıyla birlikte geldi sağ elinde halkı için alev...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey var ki, onu bir türlü terk edemiyorlar: 1- Soy-sopla övünmek 2- Soya sopa sövmek...
Dini Hikayeler

Bir gün İblis, Hz Süleyman’a bir ihtiyar suretinde geldi. Hz Süleyman dedi ki:

Bir gün İblis, Hz Süleyman'a bir ihtiyar suretinde geldi. Hz Süleyman dedi ki: -Ey İblis! Hz İsa'nın ümmetine ne etmek...
İslam tarihi

Hz Yakub: ”Ecelim yaklaşıp, ruhumu almak istediğinde bana bildirmeni istiyorum” der. Gün gelir, Hz Yakub’un vakti tamamlanır, Ölüm meleği yanına gelir. Hz Yakub…

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Yakub ölüm meleğiyle sürekli görüşürdü. Bir gün ölüm meleği Hz Yakub'un yanına gelir....
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim çölü geçerken bir ara atından indiği ve saygılı bir halde yaya olarak yürüdüğü görüldü. Herkes şaşırmıştı ama kimse sebebini soramıyordu. Padişahın hiç yanından ayırmadığı Hasan Can durumu öğrenmekte gecikmedi. Padişah ona şunları söylemişti:

Mısır Seferi'ne gidilirken ordunun korkunç Sina Çölü'nden geçmesi gerekiyordu. Kum fırtınalarının etrafı kasıp kavurduğu, gündüzleri dayanılmaz sıcaklara sahne olurken geceleri...
İslam tarihi

İsa (a.s) İblis’e ‘‘İnsanlardan en çok kimi seversin” diye sormuş, o da

Anlatıldığına göre İsa (a.s) İblis’e ‘‘İnsanlardan en çok kimi seversin” diye sormuş, o da ”cimrilik yapan mümini” cevabını vermiştir. İsa (a.s) ”Peki en kızdığın...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ın (Arşının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gün(ün) de Allah, şu yedi kimseyi gölgelendirecektir. (Bu yedi kişi şunlardır):

1- Adaletli imam. 2- Tenhada Allah'ı anıp gözleri yaşaran kimse. 3- Gönlü mescidlere bağlı adam. (Bu kişi) mescidden çıktığında, oraya...
İslam tarihi

Bir rivayete göre ise İblis bir hekim suretinde onun hanımına görünerek Hz Eyyub için bir ilacı niteledi. Hanımı da Hz Eyyub’a gelip ona bunu haber verdi. Hz Eyyub onun…

''Eline bir demet sap al ve onunla (eşine) vur da yeminini bozma!'' Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulduk. O, ne iyi...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Adem (as)’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Adem’in ölüm anı geldiğinde oğullarına:

''Medine'de (bir gün) bir ihtiyar gördüm, konuşuyordu. Onun kim...

Hz Muhammed (sav) – Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve

Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü...
x