Hz Adem, zürriyeti arasında pırıl pırıl parlamakta olan bir adam gördü ve: - 'Ey Rabbim! Bu kimdir?' dedi. Allah: - Dtarihi
İslam tarihiHz Adem, zürriyeti arasında pırıl pırıl parlamakta olan bir...

Hz Adem, zürriyeti arasında pırıl pırıl parlamakta olan bir adam gördü ve: – ‘Ey Rabbim! Bu kimdir?’ dedi. Allah:

-

”Müdayene/borçlenma ayeti (el-Bakara, 2/282) nazil olduğunda Resulullah şöyle buyurdu:

– ‘İlk inkar eden kişi, Hz Adem’dir. İlk inkar eden kişi, Hz Adem’dir. İlk inkar eden kişi, Hz Adem’dir. Allah, Hz Adem’i yaratırken sırtını sıvazladı. Onun bedeninden, kıyamete kadar meydana gelecek zürriyetini çıkardı. Zürriyetini ona göstermeye başladı. Adem, zürriyeti arasında pırıl pırıl parlamakta olan bir adam gördü ve:

– ‘Ey Rabbim! Bu kimdir?’ dedi. Allah:

– ‘Bu, oğlun Davud’dur!’ dedi. Hz Adem:

– ‘Ey Rabbim! Bunun ömrü ne kadardır?’ dedi. Allah:

– ‘Altmış yıldır!’ dedi. Hz Adem:

– ‘Ey Rabbim! Bunun ömrünü artır!’ dedi. Allah:

– ‘Hayır, olmaz. Yalnız senin ömründen alırsam olur!’ dedi.

Hz Adem’in ömrü bin yıldı. Bin yıldan kırk yılı alarak Hz Davud’un ömrüne ekledi. Allah, bunu Hz Adem’in hesabına yazdı ve meleklerini de buna şahit tuttu.

Hz Adem son nefese geldiğinde, ruhunu teslim almak için melekler yanına vardılar. Hz Adem:

– ‘Benim kırk yıllık ömrüm var!’ dedi. Melekler:

– ‘Sen o kırk yılı, oğlun Hz Davud’a bağışlamıştın!’ dediler. Hz Adem:

– ‘Hayır, ben öyle bir şey yapmadım!’ dedi.

Allah, ömrünün kırk yılını Davud’a bağışladığına ilişkin yazılı belgeyi ibraz etti, melekler de bu hususta tanıklık ettiler.”

Peygamberler Tarihi – İbn Kesir

Mutlaka Okumalısınız