Aziz Mahmud Hüdayi Hz.'leri Hz Hızır'ın elini neden geri çevirdi? - Dtarihi
Osmanlı tarihiAziz Mahmud Hüdayi Hz.'leri Hz Hızır'ın elini neden geri...

Aziz Mahmud Hüdayi Hz.’leri Hz Hızır’ın elini neden geri çevirdi?

-

Hüdayi’nin az zamanda eğitimini tamamlamış olması arkadaşlarının bazılarında çekememezliğe yol açar. Üftade durumun farkındadır. Onlara bir ders vermek ister:

Mevsim kıştır. Hep birlikte yemek yenmektedir, sofraya pilav konduğu zaman Üftade ortaya bir laf atar: ”Şimdi bağdan taze kopmuş üzüm olsaydı şu pilavla ne iyi giderdi” der. Müritler birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Biraz şaşkınlık duyarlar. Çünkü mevsim kıştır ve ortalık karla örtülüdür, üzüm zamanı değildir.

Hz. Hüdayi şeyhinin sözündeki rumuzu anlamıştır. Şöyle der: ”Efendim izin verirseniz emrinizi yerine getirmek için bir koşu gidip geleyim.” Üftade’nin memnun olurum, demesiyle birlikte, Hüdayi bağa gider. Etraf karla örtülü olmasına rağmen bağda kütüklerde üzümler görür ve iki sepet doldurur. Allah’ın bu yardımından dolayı şükran duymaktadır. Sevincinden vecde gelir, coşkunluk gösterir. Bu hal ve duygular içinde dönerken kazaen ayağı kayar, içi bataklık olan bir çukura düşer. Kurtulmak için uğraştıkça iş zorlaşır. Üzüm sepetlerini canından çok düşünüp muhafaza etmeye çalışır.

Bu sırada bir zat çıkagelir. Halini görür ve ”Evladım elini uzat seni kurtarayım.” der. Hüdayi ona kim olduğunu sorar. Hızır (a.s.) olduğunu söyler. Zor durumda bulunmasına rağmen Hüdayi’nin tavrı dikkat çekicidir. Hızır’ın yardımına iltifat etmez ve şöyle der:

”Efendim Üftade’ye uzatılan el başkasına verilmez.” Nihayet maneviyet kuvvetiyle ve kendi gayretiyle bataklıktan kurtulur. Sonunda üzümü şeyhin huzuruna getirir ve başından geçenleri anlatır. Üftade çok memnun olur. Öteki müridler şaşıp kalırlar. Bu sırada şeyh: ”Müridlerim, Hüdayi’nin kemalini sizler de anlamışsınızdır.” demekten kendini alamaz.

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler

Türk tarihi

Yabancıların çizdiği bir resimde sağ yanında Hippokrates, sol yanında Galen, ortadaki resimde krallık tacı bulunan Türk kimdir?

Tıp alanında yazdığı eser olan el-Kanun fi't-Tıb'da, çeşitli hastalıkların tanımı, teşhis ve tedavi yolları, insan anatomisinin anlatımı vs. konular bulunmaktadır....
Selçuklu tarihi

Selçuk Bey ve maiyeti nasıl Müslüman oldu?

Türklerin dini inancı ile İslamiyet arasında tek tanrıya tapma, ahiret inancı vs. gibi önemli benzerlikler vardır. Bu benzerliklerin yanında Selçuk...
Selçuklu tarihi

Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nda Yaptığı Tarihi Konuşma…

“Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde...
Osmanlı tarihi

Uzun Hasan’ın validesi Sare Hatun da Trabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmed’in yanında bulunuyordu. Fatih çok sarp ve dağlık olan bölgeden geçerken Sare Hatun: ”Oğlum bir Trabzon için kendini bu kadar yormak çok değil mi? dedi. Fatih ise:

Uzun Hasan'ın validesi Sare Hatun da Trabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmed'in yanında bulunuyordu. Fatih çok sarp ve dağlık olan...
Selçuklu tarihi

Alaeddin Keykubat (1220-1237) bir gün Ahmet Eflaki’yi huzuruna çağırır ve: _”Hocam, der, dün gece rüyamda başımı altın, sinemi gümüş ve belden aşağısını da bakır olarak gördüm. Acaba bu neye delalettir?”

Alaeddin Keykubat(1220-1237) bir gün Ahmet Eflaki’yi huzuruna çağırır ve: _”Hocam,der,dün gece rüyamda başımı altın,sinemi gümüş ve belden aşağısını da bakır...
Türk tarihi

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? – Ahmet Taşağıl

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? Atatürk'ün görüşlerine ve Ziya Gökalp gibi isimlere...
İslam tarihi

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Bidat sahibi cehennem köpekleridir. (Asr-ı saâdet'ten sonra ortaya çıkan, şer'î bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan...
Dünya tarihi

Yahudiler Süleyman Tapınağını neden tekrardan yapmak istiyor? Süleyman Tapınağı nasıl yapıldı ve Tapınağı kim yıktı?

Hz Süleyman Tapınağı, Tevrat ve Kitab-ı Mukaddes'te ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Yaklaşık olarak M.Ö 10'ncu yüzyıl ortalarına doğru yapıldığı tahmin edilen bu...
Dünya tarihi

Tolstoy’un hayatı sorgulatacak 17 sözü:

1. Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. 2. Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı...
İslam tarihi

Ölüm döşeğinde koma halinde İblis’in insanlara telkinleri – İmansız gitmemek için bunlara dikkat etmek gerekir:

İmansız gitmek iki şekilde olur: 1- Ölüm döşeğinde, tam koma halinde iken kişinin, inanması gereken şeyler için gönlüne şek ve...
Selçuklu tarihi

Mevlana’nın ölümü nasıl oldu? Mevlana’nın ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Kaynakların rivayetine göre, Aşıklar Sultanı'nın rahatsızlığı büyük üşütmeden ileri gelmişti. Aynı zamanda dayanılmaz bir harareti vardı. Hararetini gidermek için elini...
Dünya tarihi

Kur’an’da ve Tevrat’ta geçen Ahit Sandığı’nın gizemi…

Kutsal Kase daha çok sembolik anlam taşısa da Ahit Sandığı, tarihsel olarak var olduğu bilinen bir nesne. Aynı zamanda Ahit...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi yed-i kudreti ile yarattı. Ona (Firdevs’e) dedi ki:

Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ''Ol'' dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem'i, Adem'i, Firdevs'i kendi...
Selçuklu tarihi

Selçuklu Veziri Nizamülmük’ü, Haşhaşiler mi öldürdü?

Hançerle cinayet işliyorlar demiştiniz... Selçukluların büyük veziri Nizamülmük'ü de onlar mı hançerlediler? Evet. Nizamülmük, 1092 yılında Bağdat'tan İsfahan'a dönerken, yolda...
İslam tarihi

İmam Gazali: Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ”Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah” demesini istedi. Zahid bu sözleri söylemek istemedi. Arkadaşı ikinci kez teklif etti, zahid yine yüz çevirdi…

Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah''...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

Rivayete göre kısa boylu bir kadın bazı sorular sormak için Peygamber Efendimiz'in yanına gelmişti. Çıkıp gittiğinde Hz Aişe: ''Boyu ne...
Dünya tarihi

Onca imtihan ve savaştan sonra Hz Musa kavmi artık Kudüs önlerindedir. Allahu Teala onlardan şehre girerken günahlarını itiraf etmelerini ve tevbe ile içeriye girmelerini ister. Mabed Tepesi’ni gördüklerinde, ”Het het” (Günah günah) diye haykırmaları ve arınma talebi ile girmeleri istenir. Ancak İsrailoğulları böyle yapmaz. Beytü’l Makdis’i görür görmez 

Hz Musa, kavmini Mısırlıların zulmünden kurtarıp Kızıldeniz'in  karşısına geçirir geçirmesine ama acaba bu kavim vadedilmiş topraklara girmeye layık mıdır? Sina...
Dini Hikayeler

Abdullah bin Amr bin As, babasından naklederek anlatır: Babası kendine sorar: ”Acaba can çekişenler, ölümü niçin anlatmazlar?”

Abdullah bin Amr bin As, babasından naklederek anlatır: Babası kendine sorar: ''Acaba can çekişenler, ölümü niçin anlatmazlar?'' Biz de cevaben...
Timur tarihi

Timur’un mezarındaki lanet – Stalin Timur’un mezarını açınca Hitler Rusya’ya nasıl savaş açtı?

Timur'un mezarı iki defa açıldı. İlki Timur'a hayran olan İran Safevi hükümdarı Nadir Şah, 1740'da mezar taşını İran'a götürürken, taş...
İslam tarihi

Anlatıldığına göre, bir adam Efendimiz (sav)’e salat-u selam getirmezdi. Bir gece rüyasında Efendimiz’i gördü, fakat Peygamberimiz (sav) adamı tanımadı. Adam Peygamberimiz’e:

Anlatıldığına göre, bir adam Efendimiz'e salat-u selam getirmezdi. Bir gece rüyasında Efendimiz'i gördü, fakat Peygamberimiz adamı  tanımadı. Adam Peygamberimiz'e: ''Ey...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Ömer’in Kudüs’ü fetih ettiği zaman yaptığı ilk iş

Kudüs bu manevi özelliğini korumaya devam etmektedir. Nitekim tarihler...
x