Bağdat’ı kuşatan Veziriazam Hafız Ahmed Paşa manzum (şiir) halde yardım talebini padişaha şu şekilde bildirdi:

Aldı etrafı düşman imdada asker yok mudur?

Din yoluna baş verir bir merd-i server yok mudur?

Bu mektubu gören 4. Murad da manzum bir şekilde Veziriazamına cevap verdi:

Hafız! Bağdat’a imdat etmeye er yok mudur?

Bizden yardım istersin sende asker yok mudur?

Sakaoğlu, a.g.e., s237

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here