Anadolu ismi nereden geliyor? – >
Menü Kapat

Anadolu ismi nereden geliyor?

”Anatolia” bilindiği gibi Yunancada ”doğu” anlamına gelir. Küçük Asya da, yine Yunanlıların tabiriyle, Büyük Asya’nın bir uzantısı manasındadır. Bizse buraya geldiğimizde söz konusu topraklara ”Roma ülkesi dedik, yalnız ”Roma ülkesi” derken etnik bir adlandırma kastedilmemiştir. Zaman içinde Diyar-ı Ruma’a de ”Anadolu” dedik. Ama buralar daha çok Diyar-ı Rum olarak kaldı. Balkanlara geçtikten sonra, bu sefer buraya ”Rumeli” demeye başladık. Hiç şüphesiz bu da etnik bir tanımlamadan ziyade, Roma ülkesi anlamına gelen bir isimlendirmeydi. ”Balkan” ismi de Türklerden gelen coğrafi bir tabirdir. Bugün bu ismi kaldırmaya çalışıp Balkanlara ”Güneydoğu Avrupa” diyorlar. Evvela iki kelime ekonomik değil, ikincisi Güneydoğu ama kime göre Güneydoğu? Tabii ki Almanya ve Fransa’ya göre… Bize göre niye Güneydoğu Avrupa olsun ki?

Türklerin Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x